PL EN
MODELOWANIE PARAMETRÓW SYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY I ICH SZCZEGÓLNE ZNACZENIE W PROCESACH INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:47–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem pracy jest przedstawienie modelu matematycznego sieci wodociągowej oraz analiza podstawowych parametrów systemu dystrybucji wody poprzez komputerowy model. Obszar rozważań znajduje się we wsi Kleosin, w gminie Juchnowiec Kościelny w województwie podlaskim, powiecie białostockim, usytuowany przy granicy z Białymstokiem. W badaniach zwraca się szczególną uwagę na znaczenie wszelkich zaistniałych zmian dotyczących jakości i ilości dostarczonej wody do SDW, poprzez modelowanie podstawowych parametrów systemu dystrybucji wody w różnorodnych wariantach pracy w celu określenie nowych bardziej racjonalnych sposobów eksploatacji (zmniejszenie wartości ciśnienia) oraz określenie warunków rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej, ze szczególną analizą układu w ramach wyodrębnienia najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci. Analizowane procesy oparte są na odwzorowywaniu i udoskonalaniu stanów zachowawczych podsystemu dystrybucji wody (SDW), przy wykorzystywaniu matematycznego modelowania uwzględniającego najnowsze dostępne techniki komputerowe.
 
REFERENCJE (10)
1.
Boulos P.F., Ormsbee L.E 2009. Explicit network calibration for multiple loading. Journal of Civil Engineering Systems, 153–160.
 
2.
Denczew S. 2006. Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, teoria i praktyka. Monografia. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska.
 
3.
Dohnalik P., Jędrzejewski Z., 2004. Efektywna eksploatacja wodociągów. Kraków.
 
4.
Knapik K. 1989. Czasoprzestrzenna symulacja działania systemu dystrybucji wody. Monografia. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
 
5.
Knapik K. 1998. Zastosowanie techniki komputerowej w obliczaniu systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
 
6.
Knapik K., Bajer J. 2011. Wodociągi. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
 
7.
Kulbik M. 2004. Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych. Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 
8.
Rak J.R., Tchórzewska-Cieślak B. 2013. Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Warszawa.
 
9.
Rossman L.A. 2000. Instrukcja obsługi programu EPANET 2, US EPA 2000.
 
10.
Trębicka A. 2011. Odwzorowywanie stanów zachowawczych podsystemu dystrybucji wody metodą symulacji komputerowej. Inżynieria Ekologiczna, 26.