PL EN
PRODUKCJA BIOMASY MIKROGLONÓW NA BAZIE ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:54–59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie możliwości hodowli biomasy glonów o wysokiej zawartości oleju na bazie ścieków pochodzących z zakładów mleczarskich. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów zamkniętych o orientacji pionowej. Stwierdzono, iż najlepszymi właściwościami charakteryzują się ścieki wstępnie podczyszczone w reaktorze beztlenowym. Zastosowanie tego rodzaju substratu pokarmowego pozwoliło na uzyskanie koncentracji mikroglonów w reaktorze na poziomie 3490 mg s.m./dm3, przy średniej szybkości przyrostu biomasy wynoszącej 176 mg s.m./dm3∙d. Zawartość oleju w biomasie glonów była bliska wartości 20%.
 
REFERENCJE (15)
1.
Chiu S.-Y., Kao C.-Y., Tsai M.-T., Ong S.-C., Chen C.-H., Lin C.-S. 2009. Lipid accumulation and CO2 utilization of Nanochloropsis oculata in response to CO2 aeration. Bioresource Technology, 100(2), 833–841.
 
2.
De Morais M.G., Costa J.A.V. 2007. Isolation and selection of microalgae from coal fired thermoelectric power plant for biofixation of carbon dioxide. Energy Conversion and Management, 48(7), 2169–2173.
 
3.
Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M. 2009. Wpływ składu jakościowego substratów oraz obciążenia komory ładunkiem związków organicznych na skład i ilość uzyskiwanego biogazu. Roczniki Ochrony Środowiska, 11, 1179–1190.
 
4.
Grobbelaar J.U. 2000. Physiological and technological considerations for optimising mass algal cultures. J. Appl. Phycol., 12, 201–206.
 
5.
Hu Q., Sommerfeld M., Jarvis E., Ghirardi M.L., Posewitz M.C., Seibert M. 2008. Microalgal triacyglycerols as feedstocks for biofuel production. The Plant Journal, 54, 621–639.
 
6.
Li Y., Horsman M., Wu N., Lan C., Dubois-Calero N. 2008. Biofuels from microalgae. Biotechnology Progress, 24(4), 815–820.
 
7.
Meng X., Yang J., Xu X., Zhang L., Nie Q., Xian M. 2009. Biodiesel production from oleaginous microorganisms. Renewable Energy, 34(1), 1–5.
 
8.
Mùnoz R., Kollner C., Guieysse B., Mattiasson B. 2004. Photosynthetically oxygenated salicylate biodegradation in a continuous stirred tank photobioreactor. Biotechnol. Bioeng., 87(6), 797–803.
 
9.
Oswald W.J. 2003. My sixty years in applied algology. J. Appl. Phycol., 15, 99–106.
 
10.
Patil V., Tran K.-Q., Giselrad H.R., 2008. Towards sustainable production of biofuels from microalgae. International Journal of Molecular Sciences, 9(7), 1188–1195.
 
11.
Pienkos P., Darzins A. 2009. The promise and challenges of microalgal-derived biofuels. Biofuels Bioprod. Biorefin., 3(4), 431–440.
 
12.
Qin J. 2005. Bio-hydrocarbons from algae-impacts of temperature, light and salinity on algae growth. Barton, Australia: Rural Industries Research and Development Corporation.
 
13.
Weldy C.S., Huesemann M. 2007. Lipid production by Dunaliella salina in batch culture: effects of nitrogen limitation and light intensity. US Department of Energy Journal of Undergraduate Research, 7(1), 115–122.
 
14.
Widjaja A., Chien C.-C., Ju Y.-H. 2009. Study of increasing lipid production from fresh water microalgae Chlorella vulgaris. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 40(1), 13–20.
 
15.
Wu W.-T., Hsieh C.-H. 2008. Cultivation of microalgae for optimal oil production. Journal of Biotechnology, 136(1), 521–1521.