PL EN
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w opinii mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich powiatu słupskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pomorska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
 
2
Akademia Pomorska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk
 
 
Data publikacji: 01-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Lucyna Klein   

Akademia Pomorska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:78-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem prezentowanych badań było określenie poziomu satysfakcji oraz poznanie opinii mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich na temat funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oceny dokonano w oparciu o ankietyzację lokalnej społeczności. Łącznie ankietę wypełniło 119 osób. Z uzyskanych danych wynika, że ponad 70% mieszkańców powiatu słupskiego deklaruje i w konsekwencji realizuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wysoko przez respondentów oceniona została prowadzona przez władze lokalne działalność informacyjna i edukacyjna. Ponadto na podstawie uzyskanych wyników stwierdzić można, że mieszkańcy gmin wiejskich są bardziej zaangażowani w realizację prawidłowego, zrównoważonego gospodarowania odpadami na ich terenie.
Journals System - logo
Scroll to top