PL EN
Wpływ antropopresji na asymetrię fluktuacyjną igieł sosny zwyczajnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Zespół Toksykologii Środowiska, ul. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn
 
 
Data publikacji: 01-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Bęś   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Zespół Toksykologii Środowiska, ul. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:86–95
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) jako biomarkera. Do oceny wpływu antropopresji na drzewostany sosny zwyczajnej wybrano wskaźniki asymetrii fluktuacyjnej (FAM i FAL) igieł. Materiał roślinny do badań pobrano z drzewostanów sosnowych rosnących przy drodze o dużym natężeniu ruchu, zakładzie petrochemicznym oraz składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Przeprowadzone analizy wykazały istotne różnice w wartościach wskaźników asymetrii fluktuacyjnej (FA) igieł pobranych z drzewostanów rosnących najbliżej drogi szybkiego ruchu oraz składowiska odpadów komunalnych. Wraz ze zwiększaniem odległości od źródła zanieczyszczenia wartość wskaźników FAM i FAL malała. W świetle przeprowadzonych badań można uznać, iż wskaźnik asymetrii fluktuacyjnej (FA) igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) można zastosować do oceny wpływu antropopresji na drzewostany sosnowe jako uzupełniający dotychczas wykorzystywane.