PL EN
Stężenia wybranych metali ciężkich w igłach sosny zwyczajnej z wybranych obszarów Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Juliusza Słowackiego 17, 70-001 Szczecin
 
 
Data publikacji: 01-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Ligocka   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Juliusza Słowackiego 17, 70-001 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:61-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem podjętych badań był wstępny monitoring stężeń wybranych metali ciężkich (Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Zn) w igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od miejsca poboru próbek. Do badań wytypowano trzy obszary badawcze (Świeradów Zdrój, Świnoujście, Byszyno), z których pobrano łącznie 14 próbek zbiorczych. Stężenia metali ciężkich oznaczone w próbkach igieł sosny zwyczajnej pochodzących z jednego obszaru badawczego są zbliżone. Świadczyć to może o zdolnościach bioindykacyjnych sosny zwyczajnej. Stężenia poszczególnych metali ciężkich pochodzące z trzech różnych obszarów badawczych wykazują duże różnice w ich stężeniu. Analizy statystyczne wykazały statystyczne istotne różnice (test Tukeya p≤0,05) stężeń wybranych metali ciężkich w próbkach igieł sosny zwyczajnej jedynie z obszaru Świeradowa Zdrój.
Journals System - logo
Scroll to top