PL EN
Zawartość wybranych metali ciężkich w grzybach jadalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii, Zakład Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Kuziemska Kuziemska   

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii, Zakład Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Data publikacji: 01-02-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:66–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie zawartości żelaza, manganu, miedzi, cynku i niklu w grzybach leśnych – podgrzybku brunatnym (Xerocomus badius), a także pochodzących z upraw celowych – pieczarce białej i brązowej (Agaricus bisporus) oraz boczniaku ostrogowatym (Pleurotus ostreatus). Grzyby leśne pochodziły z kompleksów leśnych położonych w województwie mazowieckim w powiatach: siedleckim, sokołowskim, łosickim i łukowskim. Pieczarki białe i brązowe oraz boczniaki zakupiono w lokalnych sklepach sieci: „Społem”, „Topaz”, „Kaufland” i „Warzywniak”. Zawartość metali ogółem oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną, po wcześniejszej mineralizacji materiałów na „sucho” w piecu muflowym w temperaturze 450°C i rozpuszczeniu popiołu w 10% roztworze HCl. Największą średnią zawartość cynku i manganu ogółem zawierał podgrzybek brunatny, miedzi – pieczarka brązowa, niklu – pieczarka biała, a żelaza – boczniak ostrogowaty. Najmniejszą zawartość ogółem miedzi, cynku, i niklu oznaczono w boczniaku ostrogowatym, a żelaza i manganu w pieczarce białej. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotne zależności miedzy średnią zawartością żelaza i niklu oraz manganu i cynku w analizowanych grzybach, o czym świadczą wysokie wartości współczynników korelacji liniowej, odpowiednio – 0,77 i 0,86.