PL EN
INSTALACJE SKŁADOWISK INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE I ICH CYKL UŻYTKOWANIA W NOWYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios ul.Bukowa 12, 21-020 Milejów
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Kunc   

Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios ul.Bukowa 12, 21-020 Milejów, ul. Kamińskiego 13/25, 21-040 Świdnik, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:29-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce do 2012 r. odpady komunalne były zagospodarowywane głównie przez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami i wymagań formalno-prawnych wymusił zmiany w kluczowych dokumentach dotyczących instalacji: pozwoleń na przetwarzanie, instrukcji eksploatacji składowisk i zarządzających. Zakłócony został cykl użytkowania, znacząco skracając czas ich eksploatacji i doprowadzając do wcześniejszego zaprzestanie przyjmowania odpadów, zamknięcia i rekultywacji. Procesy te powodują wiele nieprawidłowości w przywracaniu terenu, mogących znacząco wpływać na środowisko. W pracy wskazano podstawowe zmiany mogące zakłócić cykl eksploatacji instalacji, oraz scharakteryzowano zagrożenia w samym procesie rekultywacji zaznaczając zarówno wady administracyjne jak i techniczne, na podstawie już przeprowadzonych procesów. Charakterystyka została oparta na danych literaturowych, analizach i raportach organów administracji publicznej oraz własnych badaniach, w ramach których dokonano określenia ilości instalacji których zjawisko dotyczy.
Journals System - logo
Scroll to top