PL EN
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA POPIOŁÓW I ŻUŻLI ZE SPALARNI ODPADÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Inżynierii Materiałowej
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Michał Łach   

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Inżynierii Materiałowej, al. Jana Pawła II 37, budynek D, p.D104, 31-864 Kraków, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:37-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano współczesne metody zagospodarowania, zestalania i immobilizacji popiołów i żużli ze spalarni odpadów. Przedstawiono innowacyjne technologie rozwiązujące problem tego rodzaju materiałów. Skupiono się na najbardziej obiecujących technologiach zestalania między innymi na procesach geopolimeryzacji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań zestalonych popiołów i żużli w matrycach geopolimerowych. Przeprowadzone badania wykazały, że wymywalność metali ciężkich z matryc geopolimerowych zawierających popioły ze spalania odpadów komunalnych kwalifikuje je do składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Badania te wykazały praktycznie 100% skuteczność immobilizacji takich pierwiastków jak bar (Ba), kadm (Cd), cynk (Zn), rtęć (Hg), nikiel (Ni), ołów (Pb). W przypadku chromu III (Cr+3) stwierdzono 97% poziom skuteczności immobilizacji. W celu unieruchomienia chromu VI (Cr+6) wprowadzano dodatki związków siarki. Badania potwierdziły niską skuteczność immobilizacji arsenu (As), selenu (Se) i molibdenu (Mo).
Journals System - logo
Scroll to top