PL EN
EFEKTYWNOŚĆ UWALNIANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W WYNIKU HYDRODYNAMICZNEJ DEZINTEGRACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:47-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem eksperymentu było wyznaczenie efektywności uwalniania z kłaczków osadu czynnego związków organicznych w wyniku hydrodynamicznej dezintegracji, prowadzonej przy różnych gęstościach energii (140 ÷ 700 kJ/l). Jako wskaźniki efektywności procesu wykorzystano stopień dezintegracji (DD) oraz jednostkową wydajność uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych (WChZT). Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że zwiększanie gęstości energii skutkowało wzrostem wartości rozpuszczonego ChZT. Najbardziej intensywne uwalnianie związków organicznych do cieczy osadowej wystąpiło, gdy gęstość energii zwiększano ze 140 do 420 kJ/l. Ponadto dowiedziono, że prowadząc dezintegrację przy gęstości energii wynoszącej 420 kJ/l, uzyskuje się maksymalne wartości wydajności uwalniania związków organicznych (23,2 ÷ 30,0 mg ChZT/kJ).
Journals System - logo
Scroll to top