PL EN
Przetwarzanie osadów ściekowych w nawóz mineralno-organiczny na platformie mobilnej
 
Więcej
Ukryj
1
Lauter Logistik Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200/237, 02-487 Warszawa
 
2
Bio-Ecology Services Sp. z o.o., ul. Narocz 3, 02-678 Warszawa
 
 
Data publikacji: 30-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Piętka   

Lauter Logistik Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 200/237, 02-487 Warszawa
 
 
Jacek Kiepurski   

Bio-Ecology Services Sp. z o.o., ul. Narocz 3, 02-678 Warszawa
 
 
Inż. Ekolog. 2019; 1:38-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych w oparciu o oryginalną linię przetwórczą zainstalowaną na platformie mobilnej. Produktem opracowanej innowacyjnej linii produkcyjnej są nawozy wieloskładnikowe, aktywne biologicznie i przedłużonym działaniu, w postaci granulowanej. Przedstawiona technologia umożliwia przetwarzanie osadów bezpośrednio po ich wytworzeniu. Urządzenia umieszczone są na naczepie gotowej do użycia w ruchu drogowym. Dzięki temu cały proces przetwórczy może odbywać się w miejscu powstawania osadu – na terenie oczyszczalni ścieków. Osady pobierane są bezpośrednio z węzła oczyszczalni albo z osadnika. Zainstalowane na platformie urządzenia laboratoryjne umożliwiają również przeprowadzenie analizy składu chemicznego i właściwości fizycznych osadu. Efektem zastosowania przedstawionego sposobu przeróbki osadów jest wytworzenie produktu przydatnego zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodnictwie.
Journals System - logo
Scroll to top