PL EN
WYKORZYSTANIE KONSTRUKTU GENOWEGO KATG::LUX DO MONITORINGU CYTOTOKSYCZNOŚCI I GENOTOKSYCZNOŚCI METOPROLOLU W ŚRODOWISKU
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, Politechnika Białostocka
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:56-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była ocena możliwości wykorzystania mikrobiologicznego biosensora Escherichia coli z konstruktem genowym katG::lux w badaniach monitorujących cytotoksyczność i genotoksyczność metoprololu w środowisku. Organizmem modelowym w przeprowadzonej ocenie był szczep Escherichia coli K-12 RFM 443 zawierający konstrukt genowy katG::lux, natomiast analizowanym farmaceutykiem był metoprolol – powszechnie stosowany w leczeniu ludzi lek kardiologiczny należący do grupy β – blokerów. Lek stosowano w stężeniach od 10-1 mg/cm3 do 10-5 mg/cm3. Badania wykazały, że metoprolol w stosowanych stężeniach zmieniał poziom ekspresji genu lux i wpływał na aktywność promotora katG. Otrzymane wyniki świadczą o możliwości potencjalnego zastosowania biosensora bakteryjnego Escherichia coli K–12 RFM 443 z fuzją genową katG::lux w monitoringu cytotoksyczności i genotoksyczności pozostałości metoprololu w środowisku.
Journals System - logo
Scroll to top