PL EN
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ODPŁYWU W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI STRZYŻY
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Data publikacji: 18-01-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:69–78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest określenie jaki wpływ wywierają różne formy użytkowania obszaru zlewni zurbanizowanej na wielkość i zmienność odpływu. Powiązanie wielkości przepływu z formami użytkowania terenu pozwoli stwierdzić, które czynniki wpływają na odpływ w zlewni. Obiektem badań jest zlewnia rzeki Strzyży położona w granicach administracyjnych miasta Gdańsk. Stwierdzono, że cieki przepływające przez obszary zurbanizowane, w tym przez miasto Gdańsk (rzeka Strzyża), bardzo szybko reagują na wszelkie nadwyżki wody. Ulewny deszcz w połączeniu z odprowadzaniem wody przez system kanałów burzowych doprowadza do zwiększenia przepływu oraz odpływu w ciekach m.in. rzeki Strzyży.