PL EN
VARIABILITY OF ICE PHENOMENA ON THE BUG RIVER (1903–2012)
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
2
Zakład Hydrologii, Instytut Geografii Fizycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
 
 
Publication date: 2016-09-09
 
 
Corresponding author
Anna Bączyk   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:136-142
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article describes an analysis of observations of ice phenomena on the Bug River, conducted between 1903–1960 and 2001–2012, on representative gauge section – Dorohusk, Włodawa, Frankopol and Włodawa. It has been concluded that the length of the period of ice phenomena has decreased. Fluctuations of duration of ice phenomena and ice cover which are related to differentiation of temperature conditions in winter season, are well-marked. The article is an introduction to the subject of ice phenomena on the rivers in eastern part of Poland, as well as, the cause to pursue further research related to the ice cover of rivers and to explore the processes shaping them.
Journals System - logo
Scroll to top