PL EN
THE FUELCAL TECHNOLOGY OF PROCESSING BIOMASS WASTE INTO MULTI-COMPONENT ORGANIC-MINERAL FERTILISERS AND CALCIUM-ORGANIC FERTILISERS ORCAL
 
More details
Hide details
1
Evergreen Solution Sp. z o.o., ul. Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:166-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
FuelCal technology is designed to process organic waste into an organic matter which can be used in organic and mineral OrCal® fertilisers, in compliance with the P.400268 patent application entitled ”Fertiliser with a controlled ratio of nutrient release during the course of the applied fertilisation period, as well as a method of controlled nutrient release fertiliser production”. The main organic raw materials are: sludge from municipal waste treatment as well as sludge from agricultural and food production plants, animal and plant waste, live-stock excrement (including birds› excrement), catering waste, and expired (unutilised) marketed food. The technological reagent and the fertiliser material is quicklime (CaO), which reacts with water and turns into calcium hydroxide Ca(OH)2 quickly increasing the temperature and alkalinity of the environment. Processing biological waste into useful fertiliser is a waste-free technology. Installing it at the source (place) of waste generation results in the removal of such waste source, therefore the existing production process becomes waste-free.
 
REFERENCES (16)
1.
Opracowanie zbiorowe 1996. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Instytut Ochrony Środowiska i in. Lublin, 108 s.
 
2.
Opracowanie zbiorowe 1997. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej. Instytut Ochrony Środowiska. Puławy–Lublin–Jeziorko, 231 s.
 
3.
Opracowanie zbiorowe 1999. Kompostowanie i użytkowanie kompostu. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej, IOŚ i in. Warszawa– Puławy, 257 s.
 
4.
Opracowanie zbiorowe 1999. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej. Instytut Ochrony Środowiska i in. Świnoujście, 160 s.
 
5.
Opracowanie zbiorowe 2001. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria ekologiczna nr 3, 208 s.
 
6.
Opracowanie zbiorowe 2004. Rekultywacyjne nawozowe użytkowanie odpadów organicznych. Inżynieria Ekologiczna nr 9, 166 s.
 
7.
Siuta J (red.) 1993. Jednolita klasyfikacja odpadów. IOŚ Warszawa, 85 s.
 
8.
Siuta J. 2002. Przyrodnicze użytkowanie odpadów. Monografia. IOŚ, Warszawa, 87 s.+30 fot.
 
9.
Siuta J. 2015. Spór o prawną i wykonawczą zasadność stosowania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna, nr. 45, 1–20.
 
10.
Siuta J. i in. 1988. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. PWN Warszawa, 173 s.
 
11.
Siuta J. i in. 1996. Przyrodniczo-techniczne przetwarzanie osadów ściekowych na kompost. IOŚ, Warszawa: 40 s.+38 fot.
 
12.
Siuta J., Sienkiewicz J., Dyguś K. 2013. Rozwój szaty roślinnej i gleby na składowisku odpadów posodowych w Janikowie w latach 2000-2013. IOŚ Warszawa, 172 s.
 
13.
Siuta J., Wasiak G., Pasińska Cz. 1982. Warunki i sposoby przyrodniczego zagospodarowaniu osadów z oczyszczania ścieków miejskich. Człowiek i Środowisko, t. 6, nr 1-2: 155–189.
 
14.
Siuta J., Żukowski B. 2015. Agroekologiczne i plonotwórcze działanie wapnowania gleb. Inżynieria Ekologiczna, nr. 41, 1–18.
 
15.
Wasiak G. 1994. Wytwarzanie, właściwości i gospodarka osadami ściekowymi w Polsce na tle zachodniej Europy i USA. W: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych, Seminarium Naukowo-Techniczne, Warszawa, 11–23.
 
16.
Strona internetowa: www.evergreensolutions.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top