PL EN
THE INFLUENCE OF NON-CHEMICAL METHODS OF PLANT PROTECTION ON THE PRESENCE OF HERBIVOROUS BEETLES IN BROAD BEANS GROWING
 
More details
Hide details
1
Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:109-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the impact of accompanying plants: sweet alyssum (Lobularia maritima L.) and white mustard (Synapis alba L.), on the incidence of pests of the broad bean (Vicia faba L.) variety Bartek, in the intercropping system. The observations of the number of the beetles of Bruchus rufimanus Boh. and Sitona spp were made. The broad bean was grown along with two other plants in varying spacing (the distances between rows were 50, 65 and 80 cm) and in homogeneous cultivation (the distances between rows were 50 cm). Broad bean in a homogeneous cultivation served as a control. In addition, the broad bean from homogeneous cultivation subjected to a standard protection by chemical insecticides was also analyzed. The measurements were carried out in field conditions, by using an entomological bucket, through the shedding of insects from randomly selected 30 plants per plot. The sweet alyssum as an accompanying plant showed no significant influence on the occurrence of herbivorous beetles of Bruchus rufimanus Boh. and Sitona spp., regardless of the spacing between the rows. The white mustard as a companion plant showed a significant impact on increasing the number of Bruchus rufimanus Boh. beetles in the middle row spacing (65 cm). The impact of white mustard on other beetles has not been detected.
 
REFERENCES (28)
1.
Alonso R., Aguirre A., Marzo F., 2000. Effects of extrusion and traditional processing methods on antinutrients and in vitro digestibility of protein and starch in faba and kidney beans. Food Chemistry, 68(2), 159–165.
 
2.
Åsman K., Ekbom B., Rämert B., 2001. Effect of intercropping on oviposition and emigration behavior of the Leek Moth (Lepidoptera: Acrolepiidae) and the Diamondback Moth (Lepidoptera: Plutellidae). Entomological Society of America, Population Ecology, 30(2), 288–294.
 
3.
Bondyra R., Markowski P., 2008. Wpływ wybranych czynników na nierównomierność dozowania nasion pszenżyta wybranym kołeczkowym zespołem wysiewającym. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 7–14.
 
4.
Brennan E.B., 2013. Agronomic aspects of strip intercropping lettuce with alyssum for biological control of aphids. Biological Control, 65(3), 302–311.
 
5.
Bruce T.J.A., Martin J.L., Smart L.E., Pickett J.A., 2011. Development of semiochemical attractants for monitoring bean beetle Bruchus rufimanus. Pest Management Science, Society of Chemical Industry, 63, 1303–1308.
 
6.
Bunescu H., Ghizdavu I., Mihai G., Oltean I., Porca M., Bodiş I., 2003. The control of pests in ecosystems by unchemical methods. Journal of Central European Agronomy, 4(1), 7–12.
 
7.
Gage D.J., 2004. Infection and invasion of roots by symbiotic, nitrogen-fixing rhizobia during nodulation of temperate legumes. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 68(2), 280–300.
 
8.
Gospodarek J., Gleń K., Boligłowa E., 2011. Wpływ uprawy współrzędnej bobu odmiany Windsor Biały z wybranymi ziołami na dynamikę żerowania oprzędzików (Sitona sp.). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(3), 117–121.
 
9.
Gospodarek J., Gleń K., Boligłowa E., 2012. Wpływ stosowania preparatów niechemicznych w ochronie bobu na szkodliwość strąkowca bobowego (Bruchus Rufimanus Boh.) oraz plon nasion. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(3), 124–128.
 
10.
Gospodarek J., Boligłowa E., Gleń K., Rusin M., 2013. Quality and quantity of broad bean seeds protected against Bruchus rufimanus Boh. with non-chemical products. Progress in Plant Protection, 53(4), 850–855.
 
11.
Gospodarek J., 2007. Wpływ żerowania strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus Boh.) na zdolność kiełkowania nasion bobu (Vicia faba L. ssp. Maior) w warunkach gleby skażonej metalami ciężkimi i poddanej wapnowaniu. Progress in Plant Protection, 47(1), 233–237.
 
12.
Hemingway J.S., 1995. The mustard species: condiment and food ingredient use and potential as oilseed crops. In: Brassica Oilseeds: production and utilization. Komber, D.S, D.I. McGregor, CAB International, 373–383.
 
13.
Johanowicz D.L., Mitchell E.R., 2000. Effects of sweet alyssum flowers on the longevity of the parasitoid wasps Cotesia Marginiventris (Hymenoptera: Braconidae) and Diadegma insulare (Hymenoptera: Ichneumonidae), Florida Entomologist, 83(1), 41–47.
 
14.
Khan Z.R., Ampong-Nyarko K., Chiliswa P., Hassanali A., Kimani S., Lwande W., Overholt W.A., Overholt W.A., Picketta J.A., Smart L.E., Woodcock C.M., 1997. Intercropping increases parasitism of pests, Scientific Correspondence, 388, 631–632.
 
15.
Markowski P., Rawa T., Lipiński A., 2008. Wpływ wybranych czynników na równomierność dozowania i wysiewu nasion pszenicy kołeczkowym zespołem wysiewającym, Inżynieria Rolnicza, 5(103), 103–109.
 
16.
Morse S., Willey R. W., Nasir M., 1997. Modelling the long-term yield effects of compensation in intercropping using data from a field experiment. Experimantal Agriculture, 33, 291–299.
 
17.
Nowakowski M., 2007. Wpływ nawożenia potasem na efektywność działania antymątwikowego i wartość nawozową międzyplonów z gorczycy białej i rzodkwi oleistej przeznaczonych pod buraki cukrowe. Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych, IHAR Oddział Bydgoszcz, ss. 30.
 
18.
Ofori F., Stern W.R., 1987. Cereal-legume intercropping systems. Advances in Agronomy, 41, 41–90.
 
19.
Pabisiak M., 2014. Metoda odłowu owadów (Insecta) z drzew i krzewów z zastosowaniem wytwornicy dymu. Wiadomości entomologiczne, 33(2), 146–151.
 
20.
Paszkiewicz-Jasińska A., 2005. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój gorczycy białej, plon i jego jakość. Cz. II. Wpływ nawożenia azotem i gęstość wysiewu na skład chemiczny nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.), Oilseed Crops, 26(2), 467–478.
 
21.
Patt J.M., Hamilton G.C., Lashomb J.H., 1997. Foraging success of parasitoid wasps on flowers: interplay of insect morphology, floral architecture and searching behavior. Entomologia Experimentalis et Applicata, 83, 21–30.
 
22.
Rawa T., Markowski P., Lipiński A., 2005. Próba określenia wpływu parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy. Inżyn. Roln., 7, 255–263.
 
23.
Ropek D., Kulig B., 2011. Wpływ uprawy mieszanki bobiku z owsem nagoziarnistym w systemie ekologicznym na występowanie szkodników. Progress in Plant Protection, 51(3), 1291–1295.
 
24.
Sawicka B., Kotiuk E., 2007. Gorczyce jako rośliny wielofunkcyjne. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura, 6(2), 17–27.
 
25.
Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R., 2009. Plonowanie owsa nagoziarnistego i bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach. Fragmenta Agronomica, 26(2), 145–151.
 
26.
van Rensburg HJ, Strijdom BW., 1985. Effectiveness of Rhizobium strains used in inoculants after their introduction into soil. Application Environmental Microbiology, 49(1), 127–131.
 
27.
Wiech K., Kałmuk J., 2005. Uprawy współrzędne sposobem na urozmaicenie agrocenoz i zmniejszenie zużycia pestycydów. Monografia: Ochrona Środowiska Naturalnego w XXI wieku – nowe wyzwania i zagrożenia, 126–137.
 
28.
Wnuk A., 1998. Effect of intercropping of pea with tansy phacelia and white mustard on ccurrence of pests. Folia Horticulture, 10(1), 67–74.
 
Journals System - logo
Scroll to top