PL EN
FUNCTIONS OF HYDROLOGICAL OBJECTS IN THE AREAS OF POST-MINING OPEN PIT “WŁADYSŁAWÓW”
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:104-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Operated by lignite mine “Adams” coal deposits are located in the upland area of ​​the Turkish, belonging to the South Plains macro-region of Wielkopolska. A feature of this region are not only low rainfall, but also the lack of water reservoirs and large rivers. Mining activity has caused major changes in the hydrological network, not just for liquidation, postpone or reconstruction of riverbeds, but also the creation of new objects that collect water. These include settling the waters “dirty”, as well as reservoirs formed in excavation voids as part of a water reclamation. After the end of coal mining operation of these facilities is dependent on hydrology and hydraulic engineering conditions. This problem will be shown on the example of dirty water clarifier and final excavation undergoing water reclamation opencast mining areas Władysławów. Outcrop ended its activities in 2013. The final excavation is no outflow basin with a capacity of 42 million m3, located within the river basin Topiec constituting the left-hand tributary of the Warta.
 
REFERENCES (8)
1.
Galiniak G., Polak K., Różkowski K., Kazanowska-Opala K., Pawlecka K., 2014. rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznej. Przegląd Górniczy, 10, 122–127.
 
2.
Gilewska M., Otremba K., Cejdler J., Siera W. 2013. Kształtowanie środowiska przyrodniczego na terenach poeksploatacyjnych odkrywki „Władysławów”. Węgiel Brunatny, 2(83), 15–18.
 
3.
Jagodziński Z. 2009. Wpływ sposobu zwałowania na wielkość wyrobiska końcowego na przykładzie odkrywki „Drzewce” w KWB „Konin”. Górnictwo i Geoinzynieria, 2, 159–168.
 
4.
Kasztelewicz Z., Gilewska M., Otremba K., Galiniak G., Różkowski Kazimierz, Zajączkowski M., Sikora M., 2013. Możliwe kierunki rekultywacji (leśna, rekreacyjna, fitomelioracyjna) nieruchomości po osadniku „Bogdałów” i „Władysławów”. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków, ss. 37.
 
5.
Orlikowski D., Szwed L. 2009. Wodny kierunek rekultywacji w KWB „Adamów” SA – inwestycja w przyszłość regionu. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 351–361.
 
6.
Ostrega A., Polak K., Cała K., Różkowski K., Bucholski K. Wojnicka-Put B. 2010. Koncepcja rewitalizacji zbiornika Władysławów wraz z otoczeniem. Etap I – Opracowanie wytycznych dla rewitalizacji odkrywki Władysławów wraz z otoczeniem na podstawie analizy uwarunkowań. Kraków, ss. 91.
 
7.
Otremba K., Mocek A. Owczarzak W., Rybczyński P. Giebień Z. 2014. Koncepcja zadarnienia skarp zbiornika „Władysławów”. Poznań, ss. 21.
 
8.
Różkowski K., Polak K. Cała M. 2010. Wybrane problemy związane z rekultywacją wyrobisk w kierunku wodnym. Górnictwo i Geoinżynieria, 4, 517–525.
 
Journals System - logo
Scroll to top