PL EN
ESTIMATION OF FILTRATION CAPACITY OF POSTFLOTATION TAILINGS EMBEDDED IN DAMS OF TAILINGS DEPOSITION SITES
 
More details
Hide details
1
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:95-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Construction of very big mine tailings deposition sites, such as postflotation tailings ponds, is a complicated engineering task, in which several technical and environmental problems need to be solved. Designing, construction and operation of such an object applying the monitoring method consists in the verification of design assumptions based on continuous observations. One of the primary tasks of monitoring while the deposition site is being filled with tailings is to control quality of the formed dam embankments, as the structural element of the object responsible for its stability. In order to use material selected from deposited tailings in the construction of dams it is necessary to define grain size and compaction criteria, which directly affect load bearing capacity and deformation of the structure. For this reason main control tests include the analyses of grain size distribution and physical properties of the material embedded in the dams. These data may also be used to estimate filtration capacity of the embankment. A lack of drainage, causing accumulation of water within the embankment, may potentially deteriorate stability conditions. This paper presents the use of empirical formulas, i.e. formulas typically applied to natural soils, to assess permeability coefficient of tailings. A simple empirical formula was also proposed for the estimation of permeability coefficient of tailings based on grain size and compaction parameters determined in routine quality tests of constructed dam embankments.
 
REFERENCES (9)
1.
Jabro J. 1992. Estimation of saturated hydraulic conductivity of soil from particle size distribution and bulk density data. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 35, 557–560.
 
2.
Jamiolkowski M. 2014. Soil mechanics and the observational method: challenges at the Żelazny Most copper tailings disposal facility. Géotechnique, 64(8), 590–619.
 
3.
Kozerski B. 1977. Zasady obliczeń hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych. Wytyczne określania współczynnika filtracji metodami pośrednimi i laboratoryjnymi. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
4.
Pyrlak K., Zięba Z., Bułdys A., Witek K. 2013 Weryfikacja wyznaczania współczynnika filtracji gruntów niespoistych za pomocą wzorów empirycznych w ujęciu ich mikrostruktury. ACTA Scientiarum Polonorum, Architektura, Budownictwo, 12(2), 43–51.
 
5.
Świdziński W., Tschuschke W., Świerczyński W., Wolski W. 2015. Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most – olbrzymie wyzwanie geotechniczne. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 186–193.
 
6.
Tschuschke W. 2006. Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej nr 1738, seria Budownictwo, z. 110, ss. 266.
 
7.
Tschuschke W., Gogolik S., Kroll M., Walczak M. 2015. Miary zagęszczenia odpadów poflotacyjnych w kontekście kryteriów odbiorów robót ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 200–203.
 
8.
Tschuschke W., Wierzbicki J. 2012. Use of post-flotation copper tailings in the construction of dump dams. Second International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment “GEOMATE” Kuala Lumpur, Malaysia, 190–195.
 
9.
Twardowski K., Drożdżak R. 2006. Pośrednie metody oceny właściwości filtracyjnych gruntów. Wiertnictwo Nafta Gaz, 23(1), 477–486.
 
Journals System - logo
Scroll to top