PL EN
DEVELOPMENT OF THE ROAD GULLY IN GORZKÓW (LUBLIN UPLAND)
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:89-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results studies on the intensity of water erosion processes in the road gully in Gorzków on the Lublin Upland. The study program was based mainly on field determinations including the intensity of water erosion processes, taking into account the types and size of erosion damage. During the studies, three surface washouts that led to erosion damage were registered. Erosion damage in a form of rills on the bottom of gully, during the studies, amounted to 64.2 m3, and the volume of precipitated soil material on the bottom of gully and the roadside ditch was 70 m3.
 
REFERENCES (10)
1.
Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. 1999. Praca zbiorowa pod red. L. Sterkela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1995. Erozja agroekosystemów. PIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska, IUNG Puławy.
 
3.
Józefaciuk Cz. Józefaciuk A. 1998. Erozja gleb i melioracje przeciwerozyjne w regionie wyżyn południowo-wschodniej Polski. Cz. III. Zagospodarowanie wąwozów. Bibliotheca. Fragmenta Agronomica, t. 4 A, 197–227.
 
4.
Józefaciuk Cz., Nowocień E., Wawer R. 2001. Rozwój wąwozu drogowego i koncepcja jego zabudowy. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 217, Agricultura 87, 69–72.
 
5.
Kociuba W., Janicki G., Rodzik J. 2014. 3D laser scanning as a new tool of assessment of erosion rates in forested loess gullies (case study: Kolonia Celejów, Lublin Upland). Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 69, 107–116.
 
6.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Mazur A. 2011. Rozwój wąwozu dolinowego w Wielkopolu (Wyżyna Lubelska) w latach 2003–2009. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 560, 177–182.
 
8.
Mazur Z., Pałys S. 1991. Erozja wodna gleb na lessach Roztocza Zachodniego w latach 1988–1990 na przykładzie fragmentu zlewni rzeki Por. Wyd. AR w Lublinie, 79–92.
 
9.
Ziemnicki S. 1961. Wpływ erozji gleb w zlewni na stosunki wilgotnościowe łąk w dolinie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 27a, 177–181.
 
10.
Ziemnicki S. 1966. Zastosowanie stopnia skrzynkowego do umacniania dna wąwozów na przykładzie wąwozu w Opoce Dużej. Wiadomości IMUZ, 5 (4), 11–35.
 
Journals System - logo
Scroll to top