PL EN
SCREENING PROCESS IN ROATATING DRUM WITH DISRUPTING FLIGHTS
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:83-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this research was to determine the influence of disrupting flights on the screening in rotating drum. The study was carried out for drum with diameters of 700 mm and for three cases: empty drum, drum with one and four flights. The bed consist field pea grain with range of fill-in-degree from 15% to 35%. In order to determine the particle movement fast-speed camera with PIV application was used.
 
REFERENCES (9)
1.
Chou S.H., Hsiau S.S. 2012. Dynamic properties of immersed granular matter in different flow regimes in a rotating drum. Powder Technology, 226, 99–106.
 
2.
Feder S., Kęska W., Włodarczyk K. 2008. Pneumatyczne wspomaganie procesu przesiewania mieszanin ziarnistych na przesiewaczu płaskim. Inżynieria Rolnicza, 4 (102), 263–270.
 
3.
Hart D.P. 1999. Super-resolution PIV by recursive local-correlation. Journal of Visualization, The Visualization Society of Japan, 10, 1–10.
 
4.
Ligus G., Ignasiak K. 2010. Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadami. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, nr 6, Opole, 104–113.
 
5.
Liu K.F., Al Y.A. 2011. Flow patterns for muddy material in a rotating drum. Italian Journal of Engineering Geology and Environment - Book, 359–365.
 
6.
Modrzewski R., Wodziński P. 2013. Koncepcja przesiewaczy bębnowo-stożkowych o zróżnicowanych średnicach sit do przesiewania kruszyw. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 136. Studia i Materiały, nr 43. Wrocław, 131–140.
 
7.
Suchecki W., Alabrudziński S., Kowalewski T. 2003, Metoda analizy pola prędkości z uwzględnieniem istnienia dużych obiektów w przepływie. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5, 6–13.
 
8.
Ulbrich R., Krótkiewicz M., Szmolke N., Anweiler S., Masiukiewicz M., Zając D. 2002. Recognition of twophase flow patterns with the use of dynamic image analysis. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E. Journal of Process Mechanical Engineering, 216, 227–233.
 
9.
Wodziński P. 2007. Przesiewanie kruszyw w przesiewaczach bębnowych. Surowce i maszyny budowlane, 1, 54–57.
 
Journals System - logo
Scroll to top