PL EN
ANALYSIS OF DEPOSIT MAINTENANCE IN ROTATING DRUMS
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:77-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rotating drums are used to grinding, drying, mixing, screening, granulating and other processes in environmental engineering. Depending on the nature of the process they can be equipped with additional devices to support the processes. In this work, the effect of drum surface roughness on the behaviour of the feed during drumming. For this purpose, three types of bottom coverings with grain size of 40, 80 and 120 were used. In the experiment the methodology of sequential image analysis using PIV software was applied. The results of theoretical calculations and experimental works have shown significant discrepancies (of approx. 46%) of speed characteristics for the minimum speed of the drum and smaller (amounting to approx. 5%) for the critical speed. In case of change in the particle size of the drum coverings, there were no significant differences in the behaviour of the feed.
 
REFERENCES (10)
1.
Ademiluyi F., Abowei M., Puyate Y., Achinewhu S., 2010. Effects of drying parameters on heat transfer during drying of fermented ground cassava in a rotary dryer. Drying Technology, 28, 550–561.
 
2.
Boruch M., Nowakowska K., 1996. Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych. Wyd. II. Łódź, 9–17, 58–84.
 
3.
Boss J., 1987. Mieszanie materiałów ziarnistych, Kinetyka procesu mieszania materiałów ziarnistych. Aparaty i urządzenia do mieszania materiałów ziarnistych. PWN, Warszawa, Wrocław, 84–98, 133–144.
 
4.
Heim A., Gluba T., Obraniak A., 1999. Badanie momentu obrotowego podczas granulacji bębnowej. XXXVI Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 49–62.
 
5.
Robak J., Kopczyński M., Ociepka W., 2006. Sposoby utylizacji odpadów w technikach kompaktowania – granulacja. Zesz. Nauk. Inż. Chem. i Proc. Pol. Łódz., 29, 111–121.
 
6.
Strumiłło C., 1983. Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa.
 
7.
Szymków J., Świtecka M., 2013. Granulacja zhigienizowanych osadów ściekowych. Inż. Ap. Chem., 52 (3), 262–263.
 
8.
Ulbrich R., Krótkiewicz M., Szmolke N., Anweiler S., Masiukiewicz M., Zając D., 2002. Recognition of two phase flow patterns with the use of dynamic image analysis. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E. Journal of Process Mechanical Engineering, 216, 227–233.
 
9.
Warych J., 1996. Aparatura chemiczna i procesowa. Warszawa, 127–153.
 
10.
Wzorek M., 2013. Eksperymentalna weryfikacja modelu tworzenia paliw z odpadów na przykładzie komunalnych osadów ściekowych. Studia i monografie, 346, Politechnika Opolska.
 
Journals System - logo
Scroll to top