PL EN
ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ ZŁOŻA W APARATACH BĘBNOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:77–82
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aparaty bębnowe mają zastosowanie do rozdrabniania, suszenia, mieszania, przesiewania, granulacji oraz w innych procesach technologicznych inżynierii środowiska. W zależności od rodzaju prowadzonego procesu mogą być wyposażone w dodatkowe oprzyrządowanie wspomagające zachodzące procesy. W pracy określono wpływ chropowatości wykładzin bębnowych na zachowanie się wypełnienia podczas pracy aparatu bębnowego. W tym celu zastosowano 3 rodzaje wykładzin o ziarnistości 40, 80 i 120. W eksperymencie zastosowano metodykę sekwencyjnej analizy obrazów z wykorzystaniem oprogramowania PIV. Wyniki obliczeń teoretycznych i prac eksperymentalnych wykazały duże rozbieżności (wynoszące ok. 46%) charakterystycznych prędkości obrotowych dla prędkości minimalnej bębna, oraz mniejsze (wynoszące ok. 5%) dla prędkości krytycznej. W przypadku zmiany ziarnistości wykładziny bębna nie odnotowano znacznych różnic w zachowaniu się wypełnienia.
 
REFERENCJE (10)
1.
Ademiluyi F., Abowei M., Puyate Y., Achinewhu S., 2010. Effects of drying parameters on heat transfer during drying of fermented ground cassava in a rotary dryer. Drying Technology, 28, 550–561.
 
2.
Boruch M., Nowakowska K., 1996. Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych. Wyd. II. Łódź, 9–17, 58–84.
 
3.
Boss J., 1987. Mieszanie materiałów ziarnistych, Kinetyka procesu mieszania materiałów ziarnistych. Aparaty i urządzenia do mieszania materiałów ziarnistych. PWN, Warszawa, Wrocław, 84–98, 133–144.
 
4.
Heim A., Gluba T., Obraniak A., 1999. Badanie momentu obrotowego podczas granulacji bębnowej. XXXVI Seminarium Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 49–62.
 
5.
Robak J., Kopczyński M., Ociepka W., 2006. Sposoby utylizacji odpadów w technikach kompaktowania – granulacja. Zesz. Nauk. Inż. Chem. i Proc. Pol. Łódz., 29, 111–121.
 
6.
Strumiłło C., 1983. Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa.
 
7.
Szymków J., Świtecka M., 2013. Granulacja zhigienizowanych osadów ściekowych. Inż. Ap. Chem., 52 (3), 262–263.
 
8.
Ulbrich R., Krótkiewicz M., Szmolke N., Anweiler S., Masiukiewicz M., Zając D., 2002. Recognition of two phase flow patterns with the use of dynamic image analysis. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E. Journal of Process Mechanical Engineering, 216, 227–233.
 
9.
Warych J., 1996. Aparatura chemiczna i procesowa. Warszawa, 127–153.
 
10.
Wzorek M., 2013. Eksperymentalna weryfikacja modelu tworzenia paliw z odpadów na przykładzie komunalnych osadów ściekowych. Studia i monografie, 346, Politechnika Opolska.