PL EN
ECONOMIC ANALYSIS OF SELECTED ADSORPTION BEDS USED FOR WATER TREATMENT
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:88-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper an economic analysis of the sorption deposits used for water purification was performed. Such masses of carbon as Organosorb 10 deposit, Norit ROW 0.8 Supra deposit, Hydroantracyt N deposit and K110 deposit were selected. The economic substantiation for the selection of specific deposits was based on the purchase cost of filter deposits, the environmental fee for water intake, the cost of equipment to aerate water, the cost of chemicals for deposits regeneration, the cost of the dosing pump reagents for regeneration generated during the process of adsorption using each of the deposits selected to the analysis. K110 deposit turned out to be the cheapest in the exploitation and Norit ROW 0.8 Supra was most expensive. The operating costs of the adsorption deposits depend mainly on the purchase of the adsorbent and the speed of adsorption. Moreover, environmental fee for water intake constitutes a significant share in the costs of exploitation of carbon deposits , which is greater than the deposit costs.
 
REFERENCES (14)
1.
Bansal R.C., Goyal M., 2005. Activated carbon adsorption, CRC Press, Boca Raton, London.
 
2.
Ignatowicz K., 2002. Zastosowanie metod biolo-giczno-fizycznych do usuwania pestycydów z wody, Rocznik Ochrony Środowiska, 4, 229–240.
 
3.
Kowal A.L, Świderska-Bróż M., 2009. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa.
 
4.
Krasner W., 1993. Testing biologically active filters for removing aldehydes during ozonation, JAWWA.
 
5.
Nawrocki J., Biłozor S., 2000. Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa, Poznań.
 
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz. U. z 2008 r., nr 196, poz. 1217.
 
7.
Skoczko I., 2009. Próby zastosowania węgla pylistego do unieszkodliwiania pestycydów w ściekach, Rocznik Ochrony Środowiska, 99, 1307–1316.
 
8.
Skoczko I., 2013. Degradacja pestycydów wybra-nymi metodami, Wydawnictwo PAN Lublin.
 
9.
Zhou H., Smith D.W., 2002. Advanced technologies in water and wastewater treatment, Journal of Environmental Engineering and Science, 4, 247–264.
 
10.
www.alamowaterpoland.com, dostęp 22.04.2015.
 
11.
www.cerfiltr.pl, dostęp 22.04.2015.
 
12.
www.wodkaneko.pl, 22.04.2015.
 
13.
www.bwt.pl, dostęp 22.04.2015.
 
14.
www.almars.pl, dostęp 22.04.2015.
 
Journals System - logo
Scroll to top