PL EN
THE THREAT OF WORSENING THE QUALITY OF SURFACE AND UNDERGROUND WATERS CAUSED BY AN UNRECULTIVATED WASTE DUMPING SITE IN TŁOKINIA KOŚCIELNA NEAR KALISZ
 
More details
Hide details
1
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „Euroexbud” w Kaliszu, ul. Łódzka 218, 62-800 Kalisz
 
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
 
3
National University of Water Management and Nature Resources Use, Soborna Str. 11, 33028 Rivne, Ukraine
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:77-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This food industry waste landfill is located in Tłokinia Kościelna near Kalisz in the basin of the Pokrzywnica and the Swędrnia rivers. There is a legitimate fear concerning the influence of the unreclaimed landfill on the quality of surface waters in the Swędrnia and the Pokrzywnica rivers, the retention water in Pokrzywnica reservoir in Szałe and the quality of high protection underground waters of the main underground waters reservoir number 311. Additionally, saline ground waters coming from the landfill have a negative effect on underground structures (foundations, engineering networks, hydrotechnical and water-drainage structures). The waste landfill in Tłokinia Kościelna has to be reclaimed in accordance with the legally binding rules and engineering art.
 
REFERENCES (10)
1.
Bieszczad S., Sobota J.: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 
2.
Byczyński H.: Problemy hydrologiczne w rejonie oddziaływania wysypiska odpadów na środowisko, Biuletyn Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko nr 8, 1992.
 
3.
Iwaniec E.: Dokumentacja geologiczna w związku z zainstalowaniem dwóch piezometrów w rejonie byłego składowiska odpadów poprodukcyjnych w Tłokini Kościelnej, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A., 2012.
 
4.
Kasprzak W.: Ekspertyza oddziaływania składowiska odpadów poprodukcyjnych zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej na zasolenie wód gruntowych, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A., 1993.
 
5.
Rozporządzenie Wojewody kaliskiego nr 68 z dnia 20 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia krajobrazu chronionego ”Dolina rzeki Swędrni”.
 
6.
Szpadt R.: Odpady komunalne i przemysłowe, Informator o stanie środowiska Wrocławia, 1991.
 
7.
WAMECO s.c.: Zmiany do projektu ujęcia i gromadzenia odcieku ze starego składowiska odpadów poprodukcyjnych KZKS Winiary w Kaliszu, ul. Łódzka 149-153, Wrocław 1998.
 
8.
Weber B.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych. Składowanie cz. II, rozdz. 9, Mater. Studium Podyplomowe Budownictwa – Gospodarka Wodna, Uniwersytet Hanower 1991.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.07.2008 Dz. U. 143 poz. 896.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.04.2013 Dz. U. poz. 523.
 
Journals System - logo
Scroll to top