PL EN
COD FRACTIONS IN THE PROCESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL TREATMENT SEWAGE
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:21-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine the COD fraction thereof in sewage and their changes in the effluent after further treatment processes. The study was conducted in a sewage treatment plant in Bialystok (RLM> 100000). In sewage the highest concentrations occurred in the suspension of the organic fractions slowly biodegradable XS (303.7 mg O2/l) and dissolved organic compounds readily biodegradable SS (263 mg O2/l). The lower amounts were irreducible fractions dissolved in sewage and suspended SI (56 mg O2/l) and XI (101.2 mg O2/l). Almost 80% of the total COD fractions were biodegradable (SS + XS). In the treated wastewater soluble fraction SI-biodegradable (56 mg O2/l) occurred in the highest concentration. The flow of wastewater by components of sewage treatment plant resulted the complete removal of biologically degradable fraction of dissolved SS. More than 94.5% of the total COD in waste water purified fractions were biologically decomposable (SI + XI). Moreover, based on the analysis of studies the following soil removal was found: BOD5 – 99.4%, COD – 92.9%, total nitrogen – 93.4%, total phosphorus – 92%. After waste water treatment, ammonia nitrogen was completely removed while the nitrate concentration increased to 4.6 mg N/dm3.
 
REFERENCES (13)
1.
Gujer W., Kappeler J., 1992. Modeling Population Dynamics in Activated Sludge Systems. Water Sci. Techn., 25, 93–103.
 
2.
IWA Scientific and Technical Report no 9. IWA Publishing. London, UK.
 
3.
Kalinowska E., Bonar G., Duma J., 2005. Zasady i praktyka oczyszczania ścieków. Wyd. LEMTECH Konsulting, Kraków.
 
4.
Kapper J., Gujer W., 1992. Estimation of kinetic parameters of heterotrophic biomass under aerobic conditions and characterization of wastewater for activated sludge modeling. Wat. Sci. Tech. 25(6), 125–139.
 
5.
Myszograj S., 2005. Charakterystyka frakcji ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczysz-czania ścieków,. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 32, 873–879,.
 
6.
Płuciennik-Koropczuk E., 2009. Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, VII-VIII, 11–13,.
 
7.
Przywara L., 2015. Analiza przemian materii organicznej podczas beztlenowego oczyszczania ścieków w produkcji tłuszczy jadalnych, Inżynieria Ekologiczna, 41, 142–147.
 
8.
Sadecka Z., Myszograj S., 2004. Frakcje ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sulechowie. Rocznik Ochrona Środowiska, 6, 233–244.
 
9.
Sadecka Z., Płuciennik-Koropczuk E., 2011. Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, Rocznik Ochrona Środowiska, 13, 1157–1172.
 
10.
Struk-Sokołowska J., 2014. Specjacja materii organicznej za pomocą ChZT w ściekach na wybranym przykładzie, Materiały Eko-dok.
 
11.
Wentzel M.C., Muller A., Loewenthal R.E., Ekama G.A, 2003. Heterotroph anoxic yield in anoxic aerobic activated sludge systems treating municipal wastewater. Water Research, 37, 2435–2441.
 
12.
Wytyczne ATV-DVWK-A 131. 2000. Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 
13.
Zdebik D., Głodniok M., 2010. Wyniki badań podatności ścieków na rozkład biologiczny – frakcje ChZT na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rybniku. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, Nr 4.
 
Journals System - logo
Scroll to top