PL EN
ANALYSIS OF INACTIVATION PHOSPHATE IONS IN WATER Of DUROWSKIE LAKE
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:33-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the method of inactivation of phosphorus in the lake flow conditions. The analyzed Durowskie Lake in Wągrowiec, which uses the pulverizing aeration method and precipitation of phosphorus by the dosing of coagulant using by a mobile aerator. The paper characterized the efficiency of phosphorus inactivation . Checking the condition of the ecosystem of Durowskie Lake was based on field research carried out from May to October 2013. Based on the results of physico-chemical parameters water quality of the lake was assessed. The analysis of results showed an improvement in water quality.
 
REFERENCES (12)
1.
Bernardi R., Giussani G. 1990. Are blue-green algae a suitable food for zooplankton? Anover view. Hydrobiologia 200/201, 29–41.
 
2.
Gawrońska H., Lossow K., Łopata M. (2003): Jeziora – metody ochrony i rekultywacji ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Głęboczek w Tucholi. Zakład Ochrony i Rekultywacji Wód, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
3.
Gołdyn R., Messyasz B. (2008): Stan jakości wód i możliwość rekultywacji Jeziora Durowskiego, Wydział Biologii UAM, Poznań.
 
4.
Kalff J. 2001. Limnology. New Jersey.
 
5.
Kawecka B., Eloranta P.V. 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych.
 
6.
Søndergaard M., Jensen J.P., Jeppesen E. 2003. Role of sediment and internal loading of phosphorus in shallow lakes. Hydrobiologia, 506–509, 135–145.
 
7.
Tatrai I., Istvanovits V. 1986. The role of fish in the regulation of nutrient cycling in Lake Balaton, Hungary. Freshwater Biology, 16, 417–424.
 
8.
Vollenweider R.A. 1976. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Memorie dell Istituto Italiano di Idrobiologia, 33. 55–83.
 
9.
Wetzel R.G. 2001/ Limnology. Lake and River Ecosystems. Academic Press, London.
 
10.
Zdanowski B. 1993. Eutrofizacja wód. [W:] J.A. Szczerbowski (red.) Rybactwo śródlądowe. IRŚ, Olsztyn, 124–135.
 
11.
Zdanowski B. 1996. Czystość jezior a możliwości rybackiego użytkowania. [W:] Rybactwo jeziorowe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. Materiały I Krajowej Konferencji Użytkowników Jezior, Uroczysko Waszeta, IRŚ Olsztyn, 7–14.
 
12.
Zdanowski B. 1999. Eutrofizacja jezior Wigierskiego Parku Narodowego: Zagrożenia i ocena. [W:] B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.) Funkcjonowanie i odnowa ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. IRŚ, Olsztyn, 261–278.
 
Journals System - logo
Scroll to top