PL EN
STABILITY OF MACROZOOBENTIC COMMUNITIES IN RIVER MAŁA INA, A LEFT-BANK TRIBUTARY OF RIVER INA (NW POLAND)
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekologii, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
2
Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
3
Zakład Gospodarki Rybackiej, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-logiczny w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
4
Biuro Konserwacji Przyrody s.c., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:26-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study results presented include an analysis of the biological material collected in May 2007 and 2012 from the Mała Ina river located in the Ina River basin. These served as the basis for determining the taxonomic structure of macrobenthos. The river studied varied with regard to the qualitative and quantitative structures of individual taxa, and the biodiversity in the streams was very low. Despite a significant difference in the number of individuals making up the benthos in the analyzed periods, in terms of quality, this group consisted of almost the same in terms of taxonomic organisms.
 
REFERENCES (18)
1.
Bis B., Mikulec A. (red.) 2013. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1–127.
 
2.
Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., 2007. Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew. Opole, Uniwersytet Opolski.
 
3.
Dukowska M., Szczerkowska E., Grzybkowska M., Tszydel M., Penczak T., 2007. Effect of flow manipulations on benthic fauna communities in a lowland river: interhabitat comparison. Pol. J. Ecol., 55 (1), 101–112.
 
4.
Głazaczow A., 1999. Psammofilne jętki (Ephemeroptera), ginący element fauny polskich rzek. Roczniki Naukowe Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 3, 75–86.
 
5.
Jażdżewski K., 1975. Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda). Acta Univ. Lodz., Łódź, 1–185.
 
6.
Johnson R.K., Hering D., 2009. Response of taxonomic groups in streams to gradients in resource and habitat characteristics. Journal of Applied Ecology, 46, 1, 175–186.
 
7.
Keszka S., Raczyński M., Tański A., 2007. Bonitacja głównego koryta Iny i pozostałych dopływów. Etap II. Raport z badań. Materiały niepublikowane w ramach projektu: „Bonitacja zlewni Iny oraz dopływów Dolnej Odry i jej estuarium, będących w użytkowaniu rybackim przez Okręg PZW w Szczecinie”, 1–61.
 
8.
Kołodziejczyk A., Koperski P., 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny.Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 1–250.
 
9.
Pawłowski L.K., 1936. Pijawki (Hirudinea). Fauna Słodkowodna Polski, z. 26, Warszawa, 1–176.
 
10.
Piechocki A., 1979. Mięczaki (Mollusca), ślimaki (Gastropoda). Fauna słodkowodna Polski, z.7., PWN, Warszawa-Poznań, 1–187.
 
11.
Piechocki A., Dyduch-Falniowska A., 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna słodkowodna Polski, z. 7 A., Wydawnictwo Naukowe PWN, 1–202.
 
12.
Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010. Influence of substrate on the domination structure of macrozoobenthos in selected streams in the Lower oder River catchment, In: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” (ed. Afanasiewa), Ros. Akad. Nauk. Sankt Petersb. 2, 474–481.
 
13.
Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyński M., 2012. Impact of taxonomic structure and benthic fauna biomass on the biological classification of river waters. Ecological Chemistry and Engineering A, 19(4-5), 421–431, DOI: 10.2428/ecea.2012.19(04)044.
 
14.
Rozkošný R. (ed.), 1980. Klič vodnich larev hmyzu. Československá Akademie Věd, Praha.
 
15.
Szczerkowska-Majchrzak E., Woziwoda B., 2014.Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w zimnej wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice. Biuletyn Szadkowski, 14, 189–201.
 
16.
Tończyk G. (red.), Siciński J. (red.), 2012, Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych opracowanie zbiorowe na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, 1–265.
 
17.
Winkler L., 2001, Zmiany retencji w zlewniach cząstkowych dorzecza Iny. Rozprawa habilitacyjna nr 199, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 1–125.
 
18.
Zasępa P., Kłonowska-Olejnik M., Radecki-Pawlik A., 2006. Wpływ wybranych zmian abiotycznych w rejonie łachy żwirowej potoku górskiego na mikrosiedliska makrobezkręgowców dennych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/2, 221–232.
 
Journals System - logo
Scroll to top