PL EN
POLLUTION OF SMALL RESERVOIRS OF WATER IN BIALYSTOK AGGLOMERATION
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-350 Białystok
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:19-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study work was to evaluate the impact of the emissions of heavy metals of roads and streets in the surface water in reservoirs located near the main roads of the Bialystok City. The analysis was conducted for a period of six weeks from March to April 2014. During the study five reservoirs were selected. Two of them, the first and the forth of them are located in Parks. One of them – the third one is a public bathing beach. The second is located near the crossroads in the center of the city and last one – the fifth object is situated within buildings and parking of trucks. Study includes an analysis of indicators such as total suspended solids, BOD5, CODCr, selected heavy metal such as, lead, nickel, copper, cobalt and chromium. All determinations were made in accordance to given methodology, and the evaluation was performed by comparing achieved results to a limit values presented in the Decree of Environment Ministry.
 
REFERENCES (18)
1.
Czubaszek R., Bartoszuk K., 2011. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu. Civil and Environmental Engineering, 2, 27.
 
2.
Dyrak R., 2007. Metale ciężkie – rodzaje, znaczenie i ich rola w środowisku i życiu człowieka.
 
3.
Gomółka E., Szanyok A., 1997. Chemia wody i powietrza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
4.
Gruca-Królikowska S., Wacławek W., 2006. Metale w środowisku cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. Metrologia, 11, 1-2, 41.
 
5.
Hofman M., Wachowski L., 2010. Badania zawartości platyny i ołowiu w glebie wzdłuż głównych dróg wylotowych z Poznania. Ochrona Środowiska, 32, 3.
 
6.
Holcomb L.C., Seabrook B.S., 1995. Indoor concentrations of volatile organic compounds: implications for comfort, health and regulation. Indoor Environment, 4, 7–26.
 
7.
Hydrografia Białegostoku [dokument elektroniczny] www.bialystok.pl, dostęp: 10.05.2014.
 
8.
Piekutin J., 2009. Występowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych w wodach zlewni Supraśl. Ochr. Środ. Zasobów Nat. 40, 533–541.
 
9.
Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane [dokument elektroniczny], www.bialystok.stat.gov.pl, dostęp: 20.05.2014.
 
10.
Rabajczyk A., 2007. Możliwości wykorzystania analizy form metali ciężkich występujących w wodach powierzchniowych w monitoringu środowiska. The possibilities of using analysis of metal forms occurring in surface waters in environmental monitoring. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 19–27.
 
11.
Rozkład jazdy BKM [dokument elektroniczny], www.ZOKM.Bialystok.pl, dostęp: 20.05.2014.
 
12.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 1482.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami).
 
15.
Sawicka-Siarkiewicz H., 2003. Ograniczanie zanieczysz-czeń w spływach powierzchniowych z dróg. IOŚ, Warszawa.
 
16.
Słowik T., Jackowska I., Piekarski W., 2008. Problemy zanieczyszczenia środowiska przez infrastrukturę transportową na przykładzie roztoczańskiego Parku Narodowego. Rozprawy i monografie. Lublin.
 
17.
Środowisko. Część I [dokument elektroniczny] www.um.bialystok.pl, dostęp: 10.05.2014.
 
18.
Węglarzy K., 2009. Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Instytut Zootechniki - PIB, Wiadomości Zootechniczne, R.XLV, 3, 35.
 
Journals System - logo
Scroll to top