PL EN
ANALIZA PROCESU INAKTYWACJI JONÓW FOSFOROWYCH W WODZIE JEZIORA DUROWSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:33-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono metodę inaktywacji fosforu w warunkach jeziora przepływowego. Analizie poddano Jezioro Durowskie w Wągrowcu, w którym zastosowano metodę napowietrzania wód oraz strącanie fosforu poprzez dozowanie koagulantu za pomocą aeratora mobilnego. W pracy scharakteryzowano efektywność procesu inaktywacji fosforu. Sprawdzenie stanu ekosystemu Jeziora Durowskiego przeprowadzono na podstawie badań terenowych realizowanych od maja do października 2013 roku. Na podstawie wyników parametrów fizyko-chemicznych dokonano oceny jakości wód jeziora. Analiza wyników wykazała poprawę stanu jakości wód.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bernardi R., Giussani G. 1990. Are blue-green algae a suitable food for zooplankton? Anover view. Hydrobiologia 200/201, 29–41.
 
2.
Gawrońska H., Lossow K., Łopata M. (2003): Jeziora – metody ochrony i rekultywacji ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Głęboczek w Tucholi. Zakład Ochrony i Rekultywacji Wód, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
3.
Gołdyn R., Messyasz B. (2008): Stan jakości wód i możliwość rekultywacji Jeziora Durowskiego, Wydział Biologii UAM, Poznań.
 
4.
Kalff J. 2001. Limnology. New Jersey.
 
5.
Kawecka B., Eloranta P.V. 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych.
 
6.
Søndergaard M., Jensen J.P., Jeppesen E. 2003. Role of sediment and internal loading of phosphorus in shallow lakes. Hydrobiologia, 506–509, 135–145.
 
7.
Tatrai I., Istvanovits V. 1986. The role of fish in the regulation of nutrient cycling in Lake Balaton, Hungary. Freshwater Biology, 16, 417–424.
 
8.
Vollenweider R.A. 1976. Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Memorie dell Istituto Italiano di Idrobiologia, 33. 55–83.
 
9.
Wetzel R.G. 2001/ Limnology. Lake and River Ecosystems. Academic Press, London.
 
10.
Zdanowski B. 1993. Eutrofizacja wód. [W:] J.A. Szczerbowski (red.) Rybactwo śródlądowe. IRŚ, Olsztyn, 124–135.
 
11.
Zdanowski B. 1996. Czystość jezior a możliwości rybackiego użytkowania. [W:] Rybactwo jeziorowe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. Materiały I Krajowej Konferencji Użytkowników Jezior, Uroczysko Waszeta, IRŚ Olsztyn, 7–14.
 
12.
Zdanowski B. 1999. Eutrofizacja jezior Wigierskiego Parku Narodowego: Zagrożenia i ocena. [W:] B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.) Funkcjonowanie i odnowa ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. IRŚ, Olsztyn, 261–278.
 
Journals System - logo
Scroll to top