PL EN
Technologia mechanicznego usuwania zakwitów sinicowych z powierzchni akwenów wodnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Data publikacji: 01-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Rybacki   

Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 3:69-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zakwit sinic to masowy rozwój glonów planktonowych, który powoduje zmianę zabarwienia wody, pogorszenie jej jakości, smaku i zapachu oraz obumieranie organizmów wodnych. Sinice są organizmami, które mają dużą zdolność przystosowywania się do otaczających je warunków środowiskowych. Posiadają one charakterystyczną dla nich strukturę, w której znajdują się wakuole gazowe w postaci pęcherzyków wypełnionych powietrzem znajdującymi się wewnątrz komórki. W pracy przedstawiono technologię mechanicznego usuwania zakwitów sinicowych z powierzchni akwenów wodnych, z wykorzystaniem pływającego urządzenia.
Journals System - logo
Scroll to top