PL EN
DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE CIRCUMFERENTIAL DRAINAGE SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:68-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the potential alternatives to improve the stability coefficient for an embankment structure is to flatten the filtration curve. As a result, we obtain lower body forces triggering the potential landslide and more advantageous soil strength parameters, which counteract landslide movements. In the case of waste dumps lowering the phreatic surface of waters is achieved thanks to the construction of auxiliary drainage systems, meeting the guidelines for their safe operation. The aim of this paper is to indicate a method facilitating the determination of the actual position of the phreatic surface within the deposited sediments and the assessment of efficiency of the circumferential drainage system in the waste dump. It was decided in this study to apply cone penetration test CPTU. The CPTU made it possible to measure dissipation of excess water pressure in pores identifying drainage conditions, which were compared with the results of piezometric measurements. The results of these tests made it possible to monitor changes in the position of the depression curve of supernatant waters in dams and to determine the efficiency of the circumferential drainage system.
 
REFERENCES (11)
1.
Chrost A., Janicki K., Koszulańska B., Krywult Ł. 2009. Zastosowanie nowych technik pomiarowych w procesie kontroli stateczności składowiska „Żelazny Most”. Górnictwo i Geoinżynieria, 33(1).
 
2.
Kroll M., 2003. Wyznaczanie współczynnika wodoprzepuszczalności osadów poflotacyjnych za pomocą testu dyssypacji w metodzie sondowania statycznego CPTU. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLV.
 
3.
Lunne T., Robertson P.K., Powell J.J.M. 1997. Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice. Blackie Academic EF Spon/Routledge Publishers, New York, p. 312.
 
4.
Młynarek Z. Tschuschke W., Wierzbicki J. 1997. Klasyfikacja gruntów podłoża budowlanego metodą statycznego sondowania. Mat. XI Krajo-wej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gdańsk.
 
5.
Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most 1977–2007. 2007. KGHM Polska Miedź S.A., Lubin.
 
6.
Schnaid F. 2009. In situ testing in geomechanics. Taylor & Francis, London.
 
7.
Stefanek P., Sorbjan P., Stępień M. 2010. Monitoring i jego wykorzystanie w eksploatacji i projektowaniu rozbudowy składowiska „Żelazny Most”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8(1), 105–116.
 
8.
TC-16 ISSMGE 1999. International Reference Test Procedure for Cone Penetration Test (CPT) and Cone Penetration Test with Pore Pressure (CPTU).
 
9.
Tschuschke W. 2006. Sondowania statyczne w odpadach poflotacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Seria Budownictwo, z. 110, Gliwice.
 
10.
Tschuschke W., Gogolik S., Kroll M., Walczak M. 2015a. Miary zagęszczenia odpadów poflotacyjnych w kontekście kryteriów odbioru robót ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 36(3), 200–203.
 
11.
Tschuschke W., Kroll M., Stefaniak K., Graf R. 2015a. Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji. Inżynieria Morska i Geotechnika, 36(3), 225–229.
 
Journals System - logo
Scroll to top