PL EN
MAINTENANCE OF BASIC DRAINAGE STRUCTURES IN THE STARGARD DISTRICT
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:47-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
State of water-drainage infrastructure affects the conditions for sustainable development of rural areas. Irrigation-drainage systems for governing water relations in soils of the valley areas consist of a system of rivers, canals and ditches with impoundment structure. The considerable neglect in the maintenance of existing water-drainage infrastructure resulted in their recapitalization. The most important way to restore the efficiency of their proper functioning should be their correct and timely maintenance. The study evaluated the need for maintenance of basic drainage structures in the district of Stargard. The study covered the years 2010–2012.
 
REFERENCES (9)
1.
Bykowski J., Szafrański Cz., Fiedler M. 2001. Stan techniczny i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji systemów melioracyjnych. Zesz. Nauk. Wyd. Bud. i Inż. Środ. Politechniki Koszalińskiej, Inż. Środ. nr 20, 715–725.
 
2.
Bykowski J., Kozaczyk P., Przybyła Cz., Sielska I. 2007. Techniczno-ekonomiczne aspekty eksploatacji systemów melioracyjnych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 519, 47–55.
 
3.
Bykowski J., Kozaczyk P., Mrozik K., Przybyła Cz., Sielska I. 2008. Problemy oceny efektywności ekonomicznej odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji podstawowych Kościańskiego Kanału Obry. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 532, 41–53.
 
4.
Bykowski J., Przybyła Cz., Rutkowski J. 2011. Stan urządzęń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski, PIMR Poznań, 45–51.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny 2013. Rolnictwo w Polsce.
 
6.
Kozaczyk P., Stachowski P., Liberacki D. 2015. Ocena potrzeb modernizacji Północnego Kanału Obry. Inżynieria Ekologiczna nr 43, 139–145.
 
7.
Liberacki D., Olejniczak M. 2013. Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set of Environment Protection) Tom 15, 930–943.
 
8.
Terebecki P. 1998. Studium energetycznego wykorzystania cieków zlewni rzeki Iny. Praca dyplomowa. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska AR w Poznaniu.
 
9.
Bykowski J., Czapiewski L., Stasik R., Korytowski M. 2009. Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych. Rocznik Ochrony Środowiska. T. 11, Cz. 2, 769–779.
 
Journals System - logo
Scroll to top