PL EN
ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF LAKE ŁOMNO
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:24-30
 
Lake Łomno is located in the Wielkopolska province, Poznan district, municipality of Murowana Goślina in Wojnówko, 15 km from Poznan city center and 8 km from the center of Murowana Goślina respectively. It is a small gutter reservoir with an area of 19 ha, the deepest place of its depth is 6.7 m. The tank functions primarily as fishing and leisure facility and is a designated bathing place. Near the coastline there are a number of cottages consisted of verifying basic physical and chemical parameters of water in the lake. The measurements were carried out on the lake during spring and summer 2013, using specialized measuring equipment such as oxygen sensor, conductivity, pH electrode, the photometer and Secchi disk. The research results are presented graphically in the later part of the work, as a broad analysis of the results allowed us to design and formulate conclusions.
KEYWORDS
 
REFERENCES (18)
1.
Choiński A., Kaniecki A., 1996. Wielka encyklopedia geografii świata. Tom IV. Wody ziemi. Wyd. Kurpisz s.c. Poznań, 39–40.
 
2.
Harper D. 1992. Eutrophication of freshwaters: principles, problems and restoration. Chapman and Hall, London.
 
3.
Hillbricht-Ilkowska A., 1989. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych – problemy, potrzeby, działania. Idee Ekologiczne, Ser. Szkice 13, 7. 13–55.
 
4.
Kajak Z., 1998. Hydrobiologia – limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Kajak Z., 2001. Eutrofizacja jezior, wyd. PWN, Warszawa.
 
6.
Kalff J., 2001. Limnology. Protice Hall, New Jersey.
 
7.
Kubiak J., Tórz A., 2005. Eutrofizacja. Podstawowe problemy ochrony wód jeziornych na Pomorzu Zachodnim. Słupskie Prace Biologiczne 2, 17–36.
 
8.
Lossow K. 1995a. Odnowa jezior. Ekoprofit, nr 5, 11–15.
 
9.
Lossow K. 1995b. Zanikajace jeziora. Ekoprofit, 07/08, 40–45.
 
10.
Lossow K., 1998. Ochrona i rekultywacja jezior – teoria i praktyka. Idee ekologiczne, Ser. Szkice 13, 7, 55–71.
 
11.
Lossow K., Gawrońska H. (1998): External input to Lake Wadag- Effective and Estimate Loadings. Pol. J. Envir. Stud., 7 (2), s. 95–98.
 
12.
Olszewski P., 1971. Trofia a saprobia. Zeszyty Naukowe WSR w Olsztynie Ser. C, Supl. 3, 5–14.
 
13.
Osuch E., Osuch A., Podsiadłowski S., Przybył J., Walkowiak R., 2015. Zmienność emisji gazów podczas aeracji pulweryzacyjnej. W: M. Lipiński, J. Przybył (red.) Aktualne problemy inżynierii biosystemów. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 44–52.
 
14.
Pliński M., 2009. Przyczyny i skutki zakwitów sinicowych. W: Materiały konferencji IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe „Toksyczne zakwity sinic w wodach słodkich i słonawych”. Uniwersytet Gdański, Instytut Oceamografii, Regionalne Centrum Sinicowe, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Gdynia, 4–8.
 
15.
Podsiadłowski S., Gołdyn R., 2009. Metody zrównoważonej rekultywacji jezior. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny nr 3.
 
16.
Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., 1978. Hydrobiologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Zdanowski B., 1983. Chlorophyll content and visibility of Secchi’s disc in 46 lakes. Ekol. Pol., 31, 333–352.
 
18.
Żmudziński I., Kornijów R., Bolałek A., Górniak A., Olańczuk-Neyman K,. Pęczalska A., Korzeniewski K., 2002. Słownik hydrobiologiczny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 65, 191, 192.
 
Journals System - logo
Scroll to top