PL EN
THE EFFECT OF SELECTED PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS ON MICROBIOLOGICAL STATUS OF THE VISTULA RIVER NEAR WARSAW
 
More details
Hide details
1
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
 
2
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
3
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:16-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The types of organisms present in water reservoirs depend on water purity and biochemical processes that occur. Therefore, one of the methods of water quality assessment is to determine its condition by determining the biological indicators, including microbiological parameters. The aim of the experiment presented in this paper was to investigate the effects of selected physical and chemical parameters of water samples from the Vistula River on the microbiological status of water. The experiment was conducted in water samples collected in the central part of the Vistula River in Warsaw. The analyses of selected parameters were performed once a month throughout the year. Microbiological tests included: number of nitrogen fixing bacteria, MPN nitrifying bacteria, MPN sulfate-reducing bacteria. Physical and chemical parameters such as temperature, pH and total nitrogen content were determined in water samples. The results showed a correlation between temperature, pH and microbiological parameters. However, there was no significant correlation between the number of tested microorganisms and the concentration of total nitrogen in water samples.
 
REFERENCES (25)
1.
Allan J.D., 1998. Ekologia Wód Płynących, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 452.
 
2.
Bhattacherjee J.W., Pathak S.P., Gaur A., 1988. Antibiotic resistance and metal tolerance of coliform bacteria isolated from Gomati River water at Lucknow city. The Journal of General and Applied Microbiology, 34, 391–399.
 
3.
Buszewski B., Fudała J., Kosobucki P., Kowalkowski T., Kowalska J., Zbytniewski A., 2002. Wisła czystsza, ale... Ekoprofit nr 4, 166–174.
 
4.
Cabral J.P.S., 2010. Water Microbiology. Bacterial Pathogens and Water. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7, 3657–3703. doi:10.3390/ijerph7103657.
 
5.
Chełmicki W., 2001. Woda – zasoby, degradacja, ochrona. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 305.
 
6.
Kajak Z., 1998. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 94.
 
7.
Kłos-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Roman M., 1998. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, s. 18.
 
8.
Mikulski J., 1982. Biologia wód śródlądowych. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 491.
 
9.
Miller P., 2005. Dzika rzeka – Wisła. Przyroda Polska 1, 10–11.
 
10.
Obi C.L., Potgieter N., Bessong P.O., Matsaung G., 2004. Assessment of the microbial quality of river water sources in rural Venda communities in South Africa. Water SA, 28, 287–292.
 
11.
Parkinson D., Gray T.R., Williams T.S., 1971. Methods for studying of soil microorganisms. IBP Handbook no 19. Oxford: Blackwell, ss. 116.
 
12.
Pawlaczyk-Szpilowa Z., 1978. Mikrobiologia wody i ścieków. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 43–71.
 
13.
Piskozub A., 1982. Wisła – monografia rzeki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, ss. 181.
 
14.
PN-77/C-04584. Woda i ścieki. Pomiar temperatury.
 
15.
PN-90/C-04540.01. Woda i ścieki. Badania pH, kwasowości i zasadowości.
 
16.
PN-73/C-04576.14. Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Obliczanie azotu ogólnego.
 
17.
Postgate J., 1994. Człowiek i drobnoustroje. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 307.
 
18.
Różalski A., 1996. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej – skrypt dla studentów biologii. Wydawnictwo UŁ, Łódz, ss. 216.
 
19.
Sadowski S., 1993. Jakość wody uzdatnianej do picia, cz. 2. Wiadomości Zielarskie, 35(1), 13–15.
 
20.
Servais P., Passerat J., 2009. Antimicrobial resistance of fecal bacteria in waters of the Seine river watershed (France). Science of The Total Environment, 408, 365–372. doi:10.1016/j.scitotenv.2009.09.042.
 
21.
Starmach J., 2000. Kierunki badań ekologicznych ekosystemów wodnych rzek i zbiorników zaporowych. Kosmos 1-2, 279–286.
 
22.
Szynkiewicz Z., 1975. Mikrobiologia. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 290.
 
23.
Świątecki A., 1997. Spatial and seasonal changes in bacterioplanktal of heated Konińkie lakes. Archives of Polish Fisheries, Vol. 5, 167–181.
 
24.
Zdzienicki T., 2006. Śmigus-dyngus brudną wodą. Przyroda Polska 4, 20–22.
 
25.
Zurfluh K., Hachler H., Nuesch-Inderbinen M., Stephan R., 2013. Characteristics of extended-spectrum – Lactamase- and Carbapenemase-producing enterobacteriaceae isolates from rivers and lakes in switzerland. Applied and Environmental Microbiology, 79, 3021–3026. doi:10.1128/AEM.00054-13.
 
Journals System - logo
Scroll to top