PL EN
BOGDAŁÓW SEDIMENT TRAP OF DIRTY WATERS AS AN ECO-HYDROLOGICAL OBJECT
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Brzozowa 51, 62-500 Konin
 
2
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:150-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sediment traps of dirty waters are, generally speaking, temporary hydrotechnical constructions associated with the purification of mine waters from mineral-organic suspensions. Once coal mining is finished and artificial supplies are cut off, such sediment traps – depending on hydrological and hydrotechnical conditions – undergo drainage or are utilised as water reservoirs. Drained sediment traps most commonly go through a period of self-generated reclamation – renaturalisation and become, similarly to water reservoirs, eco-hydrological objects. Bearing in mind the fact that the role of sediment traps is cleaning dirty waters, it seemed advisable to recognise the properties of sediments accumulated in them and to assess their impact on the arising plant communities. Two years after its closure, the entire area of the sediment trap (16 ha) was subjected to soil science and phytosociological investigation. Differentiated moisture content and soil conditions of the sediment tank surface were favourable for the settlement of various species characterised by differing site requirements which conferred a completely new quality to this post-industrial land and its biodiversity. The invasion of herbaceous and woody plants indicates that despite the function of sediment tank played earlier in the brown coalmine infrastructure, the material which was accumulated in it provided a favourable habitat for the development of plant cover. It may be assumed that it can be attributed to a significant admixture of brown coal.
 
REFERENCES (8)
1.
Kalembasa S., Tenger S. 2000. Wykorzystanie węgla brunatnego w nawożeniu i ochronie środowiska. Monografie Akad. Podl. Siedlce, 52, ss. 175.
 
2.
Kasztelewicz Z. 2004. Polskie górnictwo węgla brunatnego. Związek Pracodawców „Porozumienie producentów węgla brunatnego” w Bełchatowie. Górnictwo Odkrywkowe, 1–218.
 
3.
Matl M., Wagner M. 1995. Węgiel brunatny. [W]: Stryszewski M. (red.) Eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących wraz z uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi i korzyściami ekologicznymi. Monografia Centrum CPPGSMiE PAN, Kraków, 30–44.
 
4.
Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza analiza i klasyfikacja gleb Polski. Wyd. Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, ss. 416.
 
5.
Nowosielski O. Węgiel brunatny jako podłoże i nawóz oraz surowiec do wytwarzania podłoży i nawozów. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln, z. 422, 87–92.
 
6.
Otremba K., Kaczmarek Z., Gajewski P. 2012. Wpływ dodatku pyłu z węgla brunatnego na podstawie właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby powstającej z gruntów pogórniczych KWB Konin. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, 14, 741–751.
 
7.
Staniszewski R., Jusik S. 2013. Wpływ zrzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2652–2665.
 
8.
Suszka B.1980. Rozmrażanie generatywne. [W]: Białobok S. (red.) Nasze drzewa leśne – Olsze Alnus Mill. Monografia popularnonaukowa PWN, Warszawa, 99–144.
 
Journals System - logo
Scroll to top