PL EN
TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS CONNECTED WITH THERMAL CONVERSION OF SEWAGE SLUDGE
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:109-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Overview of the most common technological and environmental problems connected with thermal conversion of sewage sludge was presented in the article. Such issues as the influence of content of moisture and mineral matter on fuel properties of sludge, problem of emission of pollutants, problem of management of solid residue, risk of corrosion, were described. Besides, consolidated characteristic of the most important methods of thermal conversion of sewage sludge, with their advantages and disadvantages, was presented in the paper.
 
REFERENCES (15)
1.
Bień J. 2007. Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
2.
Bień J., Wystalska K. 2009. Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych. Wydawnictwo Seidel – Przywecki Sp. z o.o., Warszawa.
 
3.
Bień J. 2009/2010. Wybrane aspekty termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych. [W:] Bień J., Lis P., Panowski M., Piątek Z., Efektywność w energetyce, Częstochowa 2009/2010, strona http://www.plan-rozwoju.pcz.pl....
 
4.
Higman C., Van dre Burgt M. 2008. Gasification. Second Edition, Elsevier.
 
5.
Justat A. 1972. Zadania rachunkowe z technologii chemicznej nieorganicznej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 
6.
Kordylewski W. 2008. Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
7.
Kubica K. 2003. Przemiany termochemiczne węgla i biomasy. [W:] Ściążko M., Zieliński H. (red.) Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze.
 
8.
Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska: Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem, Częstochowa, listopad 2004, Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska.
 
9.
Publikacja w ramach Projektu PURE 2012. Dobre praktyki związane z gospodarką osadami ściekowymi, październik, http://www.purebalticsea.eu/.
 
10.
Sakleshpur Naraja S., Czarnowska L., Bogacka M., 2015. The influence of composition of alternative fuels on higher heating values – a review. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17(1), 141–148.
 
11.
Środa K., Kijo-Kleczkowska A., Otwinowski H. 2012. Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna nr 28, 67–81.
 
12.
Werle S., Wilk R., 2009. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych. [W:] Materiały konferencji III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, 13-17 września 2009 r., tom 1, 339–346.
 
13.
Werle S. 2010. Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków, Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 9, na stronie: http://www.cire.pl/.
 
14.
Werle S. 2012. Energia z osadu. BMP Ochrona Środowiska nr 5, 56–60.
 
15.
Wielgosiński G. 2010. Pułapki i zagrożenia w termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych. [W:] Materiały IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Łódź, 22–24 września 2010 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top