PL EN
THE INFLUENCE OF HYDROLOGICAL DATA QUALITY ON ESTIMATING THE RUNOFF FROM CITY CATCHMENT ON THE EXAMPLE OF STRZYŻA STEAM IN GDAŃSK
 
More details
Hide details
1
Katedra Hydrotechniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:139-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Channel flow control and prediction of waterbodies reaction on heavy rainfalls or rapid snowmelt become critical when forecasting the flood risk in urban catchments. A very good example of both problematic and carrying a real threat to urban infrastructure is the Strzyża Creek in Gdańsk. In years 2011–2013 undertook the implementation of storm water monitoring system in the Strzyża Creek basin in Gdańsk. Since that time, it has become possible to collect valuable hydrological data on rainfall and flows in the strongly diversified urbanized districts of the city. Currently, the work is underway to extend the Strzyża Creek monitoring system. The ongoing research project is being realized again in years 2015–2017. The main aims of a project are: development of the methods of flood control, expansion of the existing rainfall-runoff and storage monitoring system in the basin and integrated water quantity and quality analysis, since the Strzyża Creek is one of the main stormwater collectors in Gdańsk. The article presents an example of using continuous data collected by the hydrological monitoring system to determine the annual runoff coefficient. The results were compared with the same parameter estimated on the basis of monthly instantaneous flow measurements and rainfall observations from the precipitation gauge localized in the vicinity of the analyzed catchment.
 
REFERENCES (10)
1.
Chełmicki W., 2001. Woda – zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Cyberski J. (red.) 2003. Powódź w Gdańsku 2001. Praca zbiorowa. GTN, Wydział Nauk o Ziemi, Gdańsk.
 
3.
Nowacki J., Szumilas T. (red.) 2010. Monitoring cieków wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2009. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, materiały niepublikowane.
 
4.
Pociask-Karteczka J. (red.) 2003. Zlewnia. Właściwości i procesy. IGiGP UJ, Kraków.
 
5.
Sikora M., Cieśliński R., 2015. Kształtowanie się odpływu w zlewni zurbanizowanej na przykładzie zlewni Strzyży. Inżynieria Ekologiczna 41, 69–78.
 
6.
Szydłowski M., Zima P., 2013. Zastosowanie modelu opad-odpływ do oszacowania spływu wód opadowych z górnej części zlewni potoku Strzyża w Gdańsku, poprzedzającego awarię zbiornika Nowiec II. B. Więzik (red.) Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych. Tom II. Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2013, 83–100.
 
7.
Szydłowski M. (red.) 2011. Monitorowanie, modelowanie i analiza zagrożenia powodziowego w małej zlewni miejskiej na przykładzie zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku. Umowa nr WFOS/D/201/162/2011 zawarta między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Politechniką Gdańską.
 
8.
Weinerowska-Bords K. 2010. Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej. Wyd. Polit. Gdańskiej.
 
9.
Weinerowska- Bords K., Szydłowski M, Bielecka K., 2012. Analiza czasowej i przestrzennej zmienności opadów w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 490–500.
 
10.
Wołoszyn E. 2009. Analysis of rainfall data of gdansk meteorological station. [In:] Proc. of International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Orhid, Macedonia, 1-5 September 2009, 675–684.
 
Journals System - logo
Scroll to top