PL EN
THE USE OF HALLOYSITE TO REDUCE POLLUTIONS CONCENTRATION IN MUNICIPAL WASTEWATER
 
More details
Hide details
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
 
 
Publication date: 2016-12-01
 
 
Corresponding author
Ewelina Nowicka   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:217-222
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
One of the methods of municipal wastewater treatment allows the use of biofilters. The study used a bed filled halloysite. In operation of the bed, depending on the hydraulic load, the concentration of phosphate, ammonium and organic matter was reduced. Highest reduction of the concentration PO43- (89%) and N – NH4+ (81%) in the waste water of the hydraulic load – 0,04 m3/m2h was obtained. The concentration of the organic substrate was reduced by approximately 86%.
Journals System - logo
Scroll to top