PL EN
CHANGES IN WATER LEVELS IN KORONOWSKI RESERVOIR IN YEARS 1996–2012
 
More details
Hide details
1
Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:204-209
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an analysis of changes of water levels in years 1996–2012 on Koronowski Reservoir. The amplitude of the changes was only 77 cm. The minimum observed damming was 81.00 m a.s.l., and a maximum 81.77 m a.s.l. The water level have been linked to the prevailing climatic conditions (annual total precipitation) and hydrological (a water inflow of the Brda River). It was found that water management led by hydroelectric power plant Koronowo is conducted rationally, without causing negative changes in the environment.
 
REFERENCES (10)
1.
Stachura J. (red.) 1987. Atlas hydrologiczny Polski. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
2.
Lorenc H. (red.) 2005. Atlas klimatu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 
3.
Byczkowski A., Żelazo J., 1992. Zmiany reżimu górnej Narwi w wyniku prac melioracyjnych. Gospodarka Wodna, nr 1, 22–25.
 
4.
CORINE Land Cover, 2006. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 
5.
Jutrowska E., Goszczyński J., 1998. Zbiornik Koronowski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz.
 
6.
Kondracki J., 2001. Geografia fizyczna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
7.
TuTiempo, http://www.tutiempo.net (dostęp: 8.06.2015).
 
8.
Szatten D., 2013. Wpływ powstania Zbiornika Koronowskiego na hydrografię obszarów przyległych. Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, t. I, 73–92.
 
9.
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, 2007. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych. IMGW, Warszawa.
 
10.
Operat do uprawnień wodnych elektrowni Koronowo – opis ogólny, 1958. Biuro Projektów Siłowni Wodnych, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top