PL EN
CHANGES IN FORESTRY LAND USE IN LUBLIN VOIVODESHIP IN THE YEARS 2009–2014
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:12-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the dynamics of the forest land use changes in the years 2009–2014. The research was conducted at the regional level, including the area of Lublin in its scope. The information contained in the consolidated lists of data included in land and buildings registration and GUS database was the source material of the study. The analyses were performed on the surface of the forest land and to take account of changes in forms of the land wielded. The results of the research show a tendency to increase the surface of forest land, however, the growth rate of forest surface is declining every year. From the annual growth equal to 3660 hectares in 2010, in 2014 an annual increase of just value of 1126 hectares was observed. The biggest changes were noticed in the surface of the forest land in 1, 2 and 7 register group (lands of the Public Purse with the exception of the land in perpetual lease, land of the Public Purse provided perpetual lease and lands of natural persons). The undertaken analyses confirmed the current trend of increasing forest cover in Lublin province.
 
REFERENCES (12)
1.
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 2009. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Uwarunkowania zewnętrzne – Synteza. XII 2009, 29–30.
 
2.
GUS 2014. Rocznik statystyczny Województw 2014. Zakład wydawnictw statystycznych. Warszawa, 535–536.
 
3.
Harasimowicz 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo AR Kraków, s. 30.
 
4.
Kaliszewski A., Wysocka-Fijorek E., Jabłoński M., Młynarski W. 2014. Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2014. Synteza. Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi. Sękocin Stary, 10, 9–11.
 
5.
Konieczna J. 2013. Znaczenie jakości danych katastralnych w pracach realizowanych w obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, 3(III), 165–178.
 
6.
Ministerstwo Środowiska 2003. Krajowy Plan Zwiększania Lesistości. Warszawa, maj 2003, s. 5.
 
7.
Parzych P., Rymarczyk E., Szabat-Pręcikowska A. 2013. Problematyka wspólnot gruntowych w aspekcie ewidencyjno-prawnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Oddział w Krakowie, 2(III), 35–46.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454), 2792–2793.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 poz. 1565, z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163).
 
11.
Wysocka-Fijorek E. 2014. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (XXIX), z. 3, 216–225.
 
12.
http://witrynawiejska.org.pl/s... (dostęp: 18.08.2014 r.).
 
Journals System - logo
Scroll to top