PL EN
SOWED MEADOWS RENATURALIZATION ON RECULTIVATED AREA OF SULFUR MINE „JEZIÓRKO”
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji., Uniwersytet Rolniczy, Al. Mickiewicza 24/28, 31-409 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:19-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The terrain of the Sulphur mine of “Jeziórko” new Tarnobrzeg was recultivated by seeding grasslands on the larger part of the area. In 2014 phitosociological researches were conducted on the vegetation of the grasslands. The aim of the research was to determine botanical composition and indicate the plants that succeeded in the area. It was found that with years, botanical composition of grasslands was totally different form the original composition of seeds used. The changes lead to the re-neutralization of grassland swards which change from the areas which are regularly mowed. After a number of years without mowing, the plant associations were the same as on natural grassland ecosystems.
 
REFERENCES (6)
1.
Andrychowicz F., Buczek Z., Gołda T., Pantula Z. 2003. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych Kopalni Siarki „Jeziorko”. Mat. IV Forum Dyskusyjnego. Tarnobrzeg, 8, 39–46.
 
2.
Czajkowski R., Dziedzic W., Kostuch R., Maślanka K. 2014. Ocena wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zrekultywowanych i zagospodarowanych terenach Kopalni Siarki „Jeziórko”. Acta Sci. Polon. For. Circumiectus, 13(1), 3–18.
 
3.
Dalewski J., Uzarowicz R. 2009. Wybrane aspekty rekultywacji i rewitalizacji terenów po działalności górniczej. Maszynopis. Siarkopol, Tarnobrzeg, s. 14.
 
4.
Michno W., Dziedzic W., Czajkowski R. 2008. Przywracanie gospodarczego wykorzystania terenów zdegradowanych wieloletnia eksploatacja złóż siarki w rejonie Tarnobrzega przez KiZPS „Siarkopol” w latach 1968–2008 w kopalniach Piaseczno i Jeziórko. XIII Miedzynarodowe Sympozjum, Gliwice-Ustroń, 89–98.
 
5.
Michno W., Czajkowski R. 2009. Górnictwo wczoraj i dziś. IX Konferencja SITG. Mysłowice, 161–168.
 
6.
Warzybok W. 2000. Rekultywacja na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „Jeziórko”. Inżynieria Ekologiczna, 1, 23–26.
 
Journals System - logo
Scroll to top