PL EN
GRANULATION AND BRIQUETTING OF SOLID PRODUCTS FROM FLUE GAS DESULFURIZATION
 
More details
Hide details
1
Ecocoal Consulting Center, al. B. Krzywoustego 2/5, 40-870 Katowice
 
2
Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrycka 38, 20-618 Lublin
 
3
Eko-Invest, ul. Spacerowa 14, 32-332 Bukowno
 
4
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:51-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Most flue gas desulfurization products can be characterized by significant solubility in water and dusting in dry state. These characteristics can cause a considerable pollution of air, water, and soil. Among many approaches to utilization of this waste, the process of agglomeration using granulation or briquetting has proved very effective. Using desulfurization products a new material of aggregate characteristics has been acquired, and this material is resistant to water and wind erosion as well as to the conditions of transportation and storage. The paper presents the results of industrial trials granulation and briquetting of calcium desulphurization products. The granulation of a mixture of phosphogypsum used with fly ash (in the share 1:5). The resulting granules characterized by a compressive strength of 41.6 MPa, the damping resistance of 70% and 14.2% abrasion. The granulate was used for the production of cement mix. The produced concrete mortar have a longer setting and hardening time, as compared to the traditional ash and gypsum mortar, and have a higher or comparable flexural and compressive strength during hardening. Briquetting trials made of a product called synthetic gypsum or rea-gypsum both in pure form and with the addition of 5% and 10% of the limestone dust. Briquettes have a high initial strength and resistance to abrasion. The values ​​of these parameters increased after 72 hours of seasoning. It was found that higher hardiness of briquettes with rea-gypsum was obtained with the impact of atmospheric conditions and higher resistance to elution of water-soluble components in comparison to ash briquettes.
 
REFERENCES (11)
1.
Borowski G., Hycnar J.J. 2015. Wykorzystanie granulowanych popiołów lotnych z fosfogipsem jako dodatku do produkcji cementu. Cement-Wapno-Beton (w druku).
 
2.
Cichy B. 2012. Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego. Foresight Technologiczny. Gliwice-Warszawa-Kraków.
 
3.
Giemza H., Gruszka G, Hycnar J., Józefiak T., Kiermaszek K. 2007. Optymalizacja zagospoda-rowania sedymentu węglowego – technologia bry-kietowania sedymentu. Polityka Energetyczna, 10(2).
 
4.
Hycnar J.J. 1988. Storage and utilization of solid flue gas desulphurization by-products. Seminar on Impact of Atmospheric Protection Measures on Thermal Power Station. Essen.
 
5.
Hycnar J.J. 2006. Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych. Wyd. Górnicze. Katowice.
 
6.
Kraitr M, Sirotek V. 2002. Flue Gas Desulphurization (FGD) at the Melnik Power Plant (CZ) and the Use of Produced FGD Gypsum (DSG). Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 2-3.
 
7.
Małolepszy J., Łagosz A. 1990. Właściwości fizykochemiczne odpadów powstających w metodzie półsuchej odsiarczania gazów i ich wykorzystanie. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, nr 10.
 
8.
Piszczek L., Zajączkowski J., Adamek E. 1980. Wpływ składowiska szlamów pochodzących z odsiarczania gazów spalinowych na środowisko wodne. ZPBE Energopomiar. Sprawozdanie nr 41/80. Gliwice.
 
9.
Stalh H, Jurkowitsch H. 1985. Briąuetting of flue-gas gypsum. Aufbereitungs Technik, nr 8.
 
10.
Węgrzyn Z., Chajdaś M. Hycnar J.J. i in. 1980. Wykorzystanie produktów poreakcyjnych procesu odsiarczania spalin wg mokrej metody wapiennej MOWAP do produkcji materiałów budowlanych. Etap. PZOEl. Katowice.
 
11.
World FGD Systems 1985. Northbrook, Ill, McIlvaine Co, , pp. 104.
 
Journals System - logo
Scroll to top