PL EN
THE ASSESSMENT OF MICROBIOLOGICAL INDOOR AIR QUALITY IN BAKERIES
 
More details
Hide details
1
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45D, 15–351 Białystok
 
2
Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15–351 Białystok
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:182-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to assess microbiological indoor air quality of selected bakeries located in the region of Podlasie. The microbiological studies were conducted in autumn in 2014 in three selected bakeries. Microbiological air counts were measured by impaction using an air sampler MAS-100 NT. The microbiological air studies, comprised the determination of the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria, namely indicator bacteria such as: bacteria of the species Pseudomonas fluorescens, mannitol-positive and mannitol-negative Staphylococc, the total number of bacteria from the Enterobacteriaceae family and fungi found in atmospheric air. The results of the study of indoor air polluted with the analyzed groups of microorganisms differed depending on the type of test air and the location of the manufacturing plant. In the plants, the concentration of mesophilic bacteria and mannitol–positive and mannitol-negative Staphylococcus exceeded the limit values of unpolluted air, according to the Polish Standard recommendations.
 
REFERENCES (26)
1.
Butarewicz A. 2005. Mikrobiologiczna jakość powietrza w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 56 (2), 199–206.
 
2.
Cabral J.P.S. 2010. Can we use indoor fungi as bioindicators of indoor air quality? Historical perspectives and open questions. Science of the Total Environment. 408, 4285–4295.
 
3.
Chmiel M.J., Frączek K., Grzyb J. 2015. Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 15, 1, 17–27.
 
4.
Czerwińska E, Piotrowski W. 2010. Ocena ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego w piekarni z uwzględnieniem procesu wytwarzania pieczywa żytniego. Nauka Przyroda Technologia. 4, 2, 1–15.
 
5.
Feller W. 1950. An introduction to the probability theory and its application. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 
6.
Flannigan B., Samson R.A., Miller J.D. 2011. Microorganisms in home and indoor work environments.Diversity, health impacts, investigation and control. Wyd. 2. Londyn. CRC Press. 539.
 
7.
Gładysz J., Grzesiak A., Nieradko-Iwanicka B., Borzęcki A. 2010. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia i spodziewaną długość życia ludzi. Probl. Hig. Epidemiol., 91 (2), 178–180.
 
8.
Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyn A., Górny R.L. 2013. Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Podst. Met. Oceny Środ. Pr., 2 (76), 5–17.
 
9.
Górny R.L. 2004. Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. Podst. Metody Oceny Środ. Pracy 41, 3, 17–39.
 
10.
Gutarowska B. 2007. Mikroorganizmy w powietrzu. [W:] Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.). Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 224–239.
 
11.
Jung J.H., Lee J.E., Kim S.S. 2009. Thermal effects on bacterial bioaerosols in continuous air flow. Sci. Total Environ., 407 (16), 4723–4730.
 
12.
Kanaani H., Hargreaves M., Ristovski Z., Morawska L. 2008. Deposition rate of fungal spores in indoor environments, factors effecting them and comparison with non-biological aerosols Atmos. Environ., 42, 7141–7154.
 
13.
Karwowska E. 2005. Microbiological air contamination in farming environment. Pol. J. Environ. Stud., 14 (4), 445–449.
 
14.
Kordowska-Wiater M., Janas P., Sosnowska B., Waśko A., Nowak A., Kluza B. 2007. Występowanie bakterii patogennych oraz drobnoustrojów wskaźnikowych zanieczyszczenia fekalnego w mrożonych warzywach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (51), 134–144.
 
15.
Kosewska L. 1991. Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym. WSiP. Warszawa.
 
16.
Kręgiel D. 2006. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali technologicznej a jakość produkowanych opakowań. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (46), 52–58.
 
17.
Pillai S.D., Ricke S.C. 2002. Bioaerosols from municipal and animal wastes: background and contemporary issues. Can. J. Microbiol., 48, 681–696.
 
18.
Polska Norma PN-89 Z-04111/02. 1989. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Warszawa, Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości.
 
19.
Polska Norma PN-89/Z-04111/03 (1989) Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Warszawa, Polski Komitet Normalizacji Miar I Jakości.
 
20.
Rywotycki R., 2002. Patogenność gronkowców koagulazo-ujemnych dla zarodków indyczych. Med. Weter. 58 (5), 356–360.
 
21.
Sadowiec K., Zielińska-Polit B, Russel S. 2014. Ocena liczebności bakterii Pseudomonas fluorescens w powietrzu w wybranym budynku inwentarskim. [W]: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, 4, 719–725.
 
22.
Samson R.A., Hoekstra E.S., Frisvad J.C., Filtenborg O. 2000. Introduction to food- and airborne fungi. 6th Edition. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht.
 
23.
Swan J.R., Crook B., Gilbert E.J. 2002. Microbial emission from composting sites Issues Environ. Sci. Technol., 18, 23–85.
 
24.
Virella G. 1999. Microbiology and infectious diseases, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.
 
25.
Yang W., Sohn J., Kim J., Son B., Park J., 2009. Indoor air quality investigation according to age of the school building in Korea, Journal of Environmental Management, 90, 348–354.
 
26.
Zmysłowska I. 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 
Journals System - logo
Scroll to top