PL EN
THE IMPACT OF REDUCING THE CAPACITY INCINERATORS OF MEDICAL WASTE ON THE VALUE OF THE COST-EFFECTIVENESS INDEX
 
More details
Hide details
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
2
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:137-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main subject of this paper is the optimization of a model of disposal and treatment of municipal waste as well as computer software MRGO+ (Model for Regional Waste Management), through which the model was implemented. It has been verified by the author and adapted to the needs of the proposed model to optimize the disposal and treatment of medical waste in the example of the Podlaskie Province. This paper describes the optimization study aimed to analysis of the impact of reducing the capacity incinerators of medical waste on the value of the cost-effectiveness index (E). The study was conducted on the example of the analysis of medical waste management system in north-eastern Poland, in the Podlaskie Province. Introduction of bandwidth limitations 3 intermediate objects and lack of bandwidth limitations in an incineration plant in Hajnówka, resulted in a significant decrease in system costs by approx. 17%, and consequently also a significant decrease in the cost-effectiveness index E.
 
REFERENCES (17)
1.
Apaydin O., Gonullu M.T., 2007. Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case study. Global Nest Journal, 9(1), 6–11.
 
2.
Bazrafshan E., Mastafapoor, F.K., 2010. Survey of medical waste characterization and management in Iran: A case study of Sistan and Baluchestan Province. Waste Management & Research, 29(4), 442–450.
 
3.
Biedugnis S., Cholewiński J., 1992. Optymalizacja gospodarki odpadami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 340.
 
4.
Biedugnis S., Podwójci P., Smolarkiewicz M., 2003. Optymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro i makroregionalnej, Wyd. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, ss. 96.
 
5.
Chaerul M., Tanaka M., Shekdar A.V., 2008. A system dynamics approach for hospital waste management. Waste Management, 28, 442–449.
 
6.
Daellenbach H.G., 2001. Systems Thinking and Decision Making: A Management Science Approach. REA Publications, Christchurch, New Zealand.
 
7.
Dubrovsky V., 2004. Toward system principles: general system theory and the alternative approach. Systems Research and Behavioral Science, 21(2), 109–122.
 
8.
Eriksson N.O., Bisaillon, M., 2011. Multiple system modeling of waste management. Waste Management, 31, 2620–2630.
 
9.
Gaska K., 2007. Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. Paliwa z odpadów, T. VI, Wyd. Helion.
 
10.
Gaska K., 2012. Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, ss. 184.
 
11.
Kollikkathara N., Feng, H., Yu, D., 2010. A system dynamic modeling approach for evaluating municipal solid waste generation, landfill capacity and related cost management issues. Waste Management, 30, 2194–2203.
 
12.
Piecuch T., Dabrowski T., Dabrowski J., Lubierski M., Juraszka B., Kościerzyńska-Siekan G., Jantos K., 2003. Analysis of hospital waste incineration plant work in provincial hospital in Koszalin – flue gas, wastewater, secondary waste. Annual Set The Environment Protection, 5, 163–190.
 
13.
Piecuch T., Dąbrowski J., 2014. Projekt koncepcyjny budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Gminy Połczyn-Zdrój. Annual Set The Environment Protection, 16(1), 196–222.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940 z późn. zm.).
 
15.
Seadon J.K., 2010. Sustainable waste management systems. Journal of Cleaner Production, 18, 1639–1651.
 
16.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
 
17.
Walery M., Talalaj I., Podwójci P., 2009. Influence of selected input parameters on costs of medical wastes management systems functioning. Sewage sludge and waste solids disposal systems in agricultural and industrial regions – selected problems. Polish Journal of Environmental Studies – Series of Monographs, 6, 118–121.
 
Journals System - logo
Scroll to top