PL EN
COMPARISON OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF DIFFERENT METHODS OF MINING WASTE DISPOSAL TECHNOLOGY USING AHP METHOD
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
2
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:131-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Exploitation of tailing ponds sites for storing all types of waste materials creates multiple problems concerning waste disposal and the environmental impact of the waste. Tailing ponds waste may comprise e.g. flotation tailings from ore enrichment plants. Despite the fact that companies / corporations use state-of-the-art methods of extraction and processing of copper ore, and introduce modern systems of organization and production management, the area located closest to the reservoir is exposed to its negative effects. Many types of waste material are a valuable source of secondary raw materials which are suitable for use by various industries. Examples of such materials are mining waste (flotation tailings), usually neutral to the environment, whose quantities produced in the process of exploitation of minerals is sizeable. The article compares different technological methods of mining waste disposal using AHP method and their environmental impact.
 
REFERENCES (14)
1.
Adamus W., Łask P., 2010. Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt 41(4), 73–100.
 
2.
Alwaeli M., Czech Ł., 2009. Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 11(3), 47–62.
 
3.
Bauerek A., Cabała J., Smieja-Król B., 2009. Mineralogical Alterations of Zn-Pb Flotation Wastes of Mississipi Valley-Type Ores (Southern Poland) and Their Impact on Contamination of Rainwater Runoff. Polish Journal of Environmental Studies, 18(5), 781–788.
 
4.
Blodgett S., Kuipers J.R., Kuipers P.E., 2012. Converting to Paste Tailings at the Chevron Mining, Inc. Molybdenum Mine Questa, Prepared for Red River Restoration Group (R3G).
 
5.
Chambers D.M., Higman B., 2011. Long-term Risk of Tailings Dam Failure.
 
6.
Gudelis-Matys K. 2007. Problemy użytkowników instalacji flotacyjnych – zagospodarowanie osadów poflotacyjnych. Technologia przetwórstwa rybackiego, 3(957), 27–29.
 
7.
Kraczewska A., Lizurek S., 2004. Właciwości gleb w dolinie potoku Bobrzycy w 35 lat po katastrofie zbiornika osadów poflotacyjnych Iwny. Roczniki Gleboznawcze, tom LV, (47), 51–61.
 
8.
Krajeński J., Babińska M., Horodecki W., 2000. Problemy rekultywacji składowisk odpadów z flotacji rud miedzi. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu.
 
9.
Marques e Silva M., Pérez F.A. 2013. Trends in mine tailings disposal from a global perspective and in Brazil, Paste 2013, R.J. Jewell, A.B. Fourie, J. Cadwell and J. Pimenta, Australian Centre for Geomechanics, Perth.
 
10.
Saaty T.L., 2004. Decision making the Analityc Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering 13(1), 1–35.
 
11.
Sanak-Rydlewska S., 2009. Wybrane technologie wzbogacania flotacyjnego. Przegląd Górniczy, 65, 5-6, 117–121.
 
12.
Skorupka D., Duchaczek A., 2010. Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycz-nych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3(157), 54–62.
 
13.
Tułecki A., Król S., 2007. Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu, Problemy Eksploatacji, 2, 171–180.
 
14.
Wdowin M., Gruszecka A. 2012. Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i teksturalna odpadów poflotacyjnych z przemysłu Zn-Pb pod kątem dalszych rozważań wykorzystania ich jako sorbentów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 28(3), 55–69.
 
Journals System - logo
Scroll to top