PL EN
PORÓWNANIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RÓŻNYCH METOD TECHNOLOGII UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY AHP
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
2
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
 
 
Data publikacji: 01-05-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:131-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Eksploatacja składowisk wszelkiego rodzaju odpadów niesie za sobą różnego rodzaju problemy dotyczące m. in. ich unieszkodliwiania oraz wpływu zgromadzonych zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Na składowiskach gromadzone mogą być odpady np. poflotacyjne z zakładów wzbogacania rudy. Pomimo stosowania przez firmy/koncerny najnowocześniejszych metod wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz wprowadzenia nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania produkcją obszar zlokalizowany najbliżej zbiornika jest narażony na jego działanie. Wiele rodzajów odpadów stanowi cenne źródło surowców wtórnych, które nadają się do wykorzystania przez różne gałęzie przemysłu. Przykładem takich surowców są odpady górnicze (poflotacyjne), zazwyczaj obojętne środowisku, których wytwarzana ilość w procesie eksploatacji kopalin jest znaczna.  W artykule porównano różne metody technologiczne składowania odpadów wydobywczych z wykorzystaniem metody AHP i ich wpływ na środowisko.
 
REFERENCJE (14)
1.
Adamus W., Łask P., 2010. Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt 41(4), 73–100.
 
2.
Alwaeli M., Czech Ł., 2009. Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 11(3), 47–62.
 
3.
Bauerek A., Cabała J., Smieja-Król B., 2009. Mineralogical Alterations of Zn-Pb Flotation Wastes of Mississipi Valley-Type Ores (Southern Poland) and Their Impact on Contamination of Rainwater Runoff. Polish Journal of Environmental Studies, 18(5), 781–788.
 
4.
Blodgett S., Kuipers J.R., Kuipers P.E., 2012. Converting to Paste Tailings at the Chevron Mining, Inc. Molybdenum Mine Questa, Prepared for Red River Restoration Group (R3G).
 
5.
Chambers D.M., Higman B., 2011. Long-term Risk of Tailings Dam Failure.
 
6.
Gudelis-Matys K. 2007. Problemy użytkowników instalacji flotacyjnych – zagospodarowanie osadów poflotacyjnych. Technologia przetwórstwa rybackiego, 3(957), 27–29.
 
7.
Kraczewska A., Lizurek S., 2004. Właciwości gleb w dolinie potoku Bobrzycy w 35 lat po katastrofie zbiornika osadów poflotacyjnych Iwny. Roczniki Gleboznawcze, tom LV, (47), 51–61.
 
8.
Krajeński J., Babińska M., Horodecki W., 2000. Problemy rekultywacji składowisk odpadów z flotacji rud miedzi. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu.
 
9.
Marques e Silva M., Pérez F.A. 2013. Trends in mine tailings disposal from a global perspective and in Brazil, Paste 2013, R.J. Jewell, A.B. Fourie, J. Cadwell and J. Pimenta, Australian Centre for Geomechanics, Perth.
 
10.
Saaty T.L., 2004. Decision making the Analityc Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering 13(1), 1–35.
 
11.
Sanak-Rydlewska S., 2009. Wybrane technologie wzbogacania flotacyjnego. Przegląd Górniczy, 65, 5-6, 117–121.
 
12.
Skorupka D., Duchaczek A., 2010. Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycz-nych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3(157), 54–62.
 
13.
Tułecki A., Król S., 2007. Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu, Problemy Eksploatacji, 2, 171–180.
 
14.
Wdowin M., Gruszecka A. 2012. Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i teksturalna odpadów poflotacyjnych z przemysłu Zn-Pb pod kątem dalszych rozważań wykorzystania ich jako sorbentów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 28(3), 55–69.
 
Journals System - logo
Scroll to top