PL EN
THE EFFECT OF DIFFERENT EXPOSURE CONDITIONS ON THE CHARACTERISTICS OF THE MINERAL MATRICES STABILIZING HAZARDOUS WASTE
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:143-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineral binders are more and more often used in the difficult process of disposal of inorganic hazardous waste containing heavy metals. Composites solidifying hazardous waste are deposited in the environment, which exposes them to the interaction of many variable factors. The paper presents the effect of different exposure conditions on physical and mechanical properties of concrete stabilizing galvanic sewage sludge (GO). The effect of the cyclic freezing and thawing, carbon dioxide (carbonation) and high temperatures (200 °C, 400 °C, 600 °C) on the properties of stabilizing matrices has been described. The results, in most cases, show a loss of durability of composites solidifying sewage sludge (GO) by the influence of external conditions.
 
REFERENCES (18)
1.
Batchelor B. 2006. Overview of waste stabilization with cement. Waste Management, 26, 689–698.
 
2.
Behnood A., Ziari H. 2008. Effects of silica fume addition and water to cement ratio on the properties of high-strength concrete after exposure to high temperatures. Cement & Concrete Composites, 30, 106–112.
 
3.
Czarnecki L., Woyciechowski P. 2008. Metody oceny przebiegu karbonatyzacji betonu. Materiały Budowlane, 2.
 
4.
Deja J. 2002. Immobilization of Cr6+, Cd2+, Zn2+ and Pb2+ in alkali-activated slag binders. Cement and Concrete Research, 32, 1971–1979.
 
5.
Giergiczny Z. 2006. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325. Politechnika Krakowska. Kraków.
 
6.
Kurdowski W. 2010. Chemia cementu i betonu. Wyd. Polski Cement. Wydanie I.
 
7.
Malviya R., Chaudhary R. 2006. Factors affecting hazardous waste solidification/stabilization: A review. Journal of Hazardous Materials, B137, 267–276.
 
8.
Małolepszy J., Kopia B., Kędra R. 1995. Wpływ jonów chromowych na właściwości zapraw żużlowo-alkalicznych. [W:] XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, tom. 7, 61–68.
 
9.
Neville A.M. 2000. Właściwości betonu. Polski Cement, Wyd. IV.
 
10.
Nocuń-Wczelik W. 1997. Immobilizacja metali ciężkich przez fazę C-S-H. Cement Wapno Beton, 5, 188–191.
 
11.
Piasta J., Piasta W.G. 1994. Beton zwykły. Dobór kruszyw i cementów. Projektowanie Betonu. Odporność chemiczna i termiczna. Wydanie I, Arkady, Warszawa.
 
12.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 
13.
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 
14.
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz. U. 2013, poz. 38 z późn. zmianami.
 
16.
Sisomphon K., Frank L. 2007. Carbonation rates of concrete containing high volume of pozzolanic materials. Cement and Concrete Research, 37, 1647–1653.
 
17.
Sloot H.A. Van Der, Zomeren A. Van, Meeussen J.C.L., Seignette P., Bleijerveld R. 2007. Test method selection, validation against field data, and predictive modelling for impact evaluation of stabilised waste disposal. Journal of Hazardous Materials, 141, 354–369.
 
18.
Wzorek M., Baran T., Ostrowski M. 2013. The influence of ash absorption from secondary fuels combustion on clinkering process and hydraulic activity of Portland cement clinker. Cement Wapno Beton, 4, 207–215.
 
Journals System - logo
Scroll to top