PL EN
UTILISATION OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE BY THERMAL METHODS IN THE FACE OF STORAGE DISALLOWING
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa
 
 
Publication date: 2015-11-15
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:36-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to the data announced by the Central Statistical Office (GUS) in 2014 in Poland, there are more than three thousands municipal wastewater treatment plants. Most of them are relatively new. Modern and highly efficient wastewater treatment systems produce significant amounts of municipal sewage sludge. The amount of sludge starts to create huge problems in their proper management. In addition, from 1st of January 2016 storage of sewage sludge, which so far has been one of the popular methods of sludge management will be impossible. Thermal methods of disposal are currently considered as an interesting option in sludge management. Currently, in Poland there are several plants where sewage sludge is incinerated or dried. The paper presents the status of thermal method of municipal sewage sludge utilization before the date of storage disallowing.
 
REFERENCES (6)
1.
Aktualizacja Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. Warszawa 2015.
 
2.
Bień J.D. 2012. Współspalanie osadów ściekowych w cementowniach jako jeden z elementów ich zagospodarowania. W: II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Paliwa z odpadów, rynek odpadów jako rynek energii”, Chorzów.
 
3.
Bień J.D. 2012. Słoneczne suszenie osadów ściekowych – realizacje i krajowe doświadczenia, W: III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, Chorzów.
 
4.
Czekała J. 2008. Osady ściekowe – nawóz czy odpad? W: XI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Woda – Ścieki – Odpady w środowisku pt. „Kanalizacja - oczyszczalnia ścieków - odbiornik”, Międzyzdroje.
 
5.
Pająk T. 2012. Suszenie i spalanie osadów w Polsce i krajach UE. W: VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Warszawa.
 
6.
Ochrona Środowiska 2014. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa, 2015.
 
Journals System - logo
Scroll to top