PL EN
ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH METODAMI TERMICZNYMI W OBLICZU ZAKAZU SKŁADOWANIA PO 1 STYCZNIA 2016
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:36-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać zakaz składowania komunalnych osadów ściekowych na składowiskach odpadów. Modernizacja i budowa nowych oczyszczalni ścieków spowodowała wzrost ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych w ostatnich kilkunastu latach. Ich ilość kształtuje się obecnie na poziomie powyżej 500 tys. Mg s.m i zakładany jest dalszy ich wzrost, choć z pewnością nie tak znaczący jak przewidywano jeszcze parę lat temu. Realizując strategię określoną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) polegającą na całkowitym zaniechaniu składowania osadów ściekowych a zdecydowanym zwiększeniu ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi wielu eksploatatorów oczyszczalni wybrało ten ostatni kierunek. W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w Polsce.
 
REFERENCJE (6)
1.
Aktualizacja Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. Warszawa 2015.
 
2.
Bień J.D. 2012. Współspalanie osadów ściekowych w cementowniach jako jeden z elementów ich zagospodarowania. W: II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Paliwa z odpadów, rynek odpadów jako rynek energii”, Chorzów.
 
3.
Bień J.D. 2012. Słoneczne suszenie osadów ściekowych – realizacje i krajowe doświadczenia, W: III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, Chorzów.
 
4.
Czekała J. 2008. Osady ściekowe – nawóz czy odpad? W: XI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Woda – Ścieki – Odpady w środowisku pt. „Kanalizacja - oczyszczalnia ścieków - odbiornik”, Międzyzdroje.
 
5.
Pająk T. 2012. Suszenie i spalanie osadów w Polsce i krajach UE. W: VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Warszawa.
 
6.
Ochrona Środowiska 2014. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa, 2015.
 
Journals System - logo
Scroll to top