PL EN
RESOURCES OF SOLAR ENERGY IN THE VALLEY OF the WIDAWA RIVER
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Agro- i Hydrometeorologii, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:53-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analyzed solar radiation resources in the valley of Widawa river on the basis of 64-year (1961–2014) measurement series of global radiation and sunshine duration in the Wrocław-Swojec Observatory (SW Poland). The issues have been presented in comparative and dynamical aspects. They have been compared yearly and monthly radiation sums (of global radiation or sunshine duration) and their extreme and average values with the radiation data from other regions of Poland. The dynamics of variations between the following months, seasons and from year to year were taken into account. Such an analysis is not only calculation of basic actinometrical features of the Wrocław-Swojec area, but also a reliable presentation of average values and variability of solar radiation resources in the valley of Widawa river.
 
REFERENCES (24)
1.
Bogdańska B., Podogrocki J., 2000. Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na obszarze Polski w okresie 1961–1995. Materiały Badawcze, Meteorologia, IMGW, nr 30, Warszawa.
 
2.
Bogdańska B., Podogrocki J., Żółtowska K., 2002. Sieć pomiarów promieniowania słonecznego w Polsce i baza danych aktynometrycznych. [W:] G. Wójcik i K. Marciniak (red.) Działalność naukowa prof. Władysława Gorczyńskiego i jego kontynuacja. Toruń, UMK, 55–70.
 
3.
Bryś K., 1994. Natężenie promieniowania słonecznego całkowitego we Wrocławiu w okresie 1961–1990. Zeszyty Naukowe AR nr 243, Wrocław, 37–49.
 
4.
Bryś K., 2005. Rola terenowych stacji Akademii Rolniczej we Wrocławiu w badaniach klimatu solarnego Wrocławia i Dolnego Śląska. [W:] W. Krzemień, J. Trepińska i A. Bokwa (red.) Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ., Kraków, 141–154.
 
5.
Bryś K., 2006. Potencjał radiacyjny Dolnego Śląska jako źródło wykorzystania energii słonecznej w przyszłości. [W:] Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Biuletyn Innowacyjny CEPRIN (Centrum Promowania Innowacji w Energetyce), Europejski Fundusz Społeczny, Wrocław, 19–31.
 
6.
Bryś K., 2007. Zmienność usłonecznienia we Wrocławiu-Swojcu w latach 1961–2006 na tle zmian sekularnych. [W:] A. Kostrzewski i A. Andrzejewska (red.) Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 243–255.
 
7.
Bryś K., 2008. Przebieg dobowy i roczny usłonecznienia we Wrocławiu-Swojcu w latach 1961–2006. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, z. 526, 53–65.
 
8.
Bryś K. 2013. Dynamika bilansu radiacyjnego murawy oraz powierzchni nieporośniętej. Monografie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, tom 162, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, ss. 288.
 
9.
Bryś K., Bryś T., 2002. Wpływ wahań NAO na zmienność warunków wilgotnościowych, radiacyjnych, dynamicznych i ewaporacyjnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1946–2000. [W:] A. Marsz i A. Styszyńska (red.) Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na warunki klimatyczne i hydrologiczne Polski. Praca zbiorowa, Akad. Morska, Gdynia, 147–160.
 
10.
Bryś K., Bryś T., 2003. Fluctuations of global solar radiation in 20th century at Wrocław and their relations to Wolf’s number and circulation changes. Acta Univ. Wratisl. St. Geogr. 2542, t. 75, 189–202.
 
11.
Bryś K., Bryś T., 2007. Zmienność cech solarnych klimatu Wrocławia w latach 1875–2004. Pamiętnik Puławski, 144, IUNiG, Puławy, 13–34.
 
12.
Bryś T., 2007. Badanie reprezentatywności Obserwatorium Wrocław-Swojec jako stacji agrometeorologicznej i klimatologicznej. [W:] Kostrzewski A. i Andrzejewska A. (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa, 255–267.
 
13.
Koźmiński C., Michalska B., 2005. Usłonecznienie w Polsce. AR Szczecin, Uniwersytet Szczeciński.
 
14.
Kuczmarska L., Paszyński J., 1964. Rozkład promieniowania całkowitego na obszarze Polski. Przegl. Geogr., 4, 691–702.
 
15.
Kuczmarski M., 1990. Usłonecznienie Polski i jego przydatność dla helioterapii. Dok. Geogr., 4.
 
16.
Matuszko D., 2009. Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne na przykładzie krakowskiej serii pomiarów. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 232.
 
17.
Podogrocki J., 1978. Spatial distribution of global solar radiation in Poland, Publ. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., D – 5 (120), 17–29.
 
18.
Podogrocki J., 2001. Mapa rozkładu natężenia promieniowania całkowitego w Polsce. [W:] C. Koźminski, B. Michalska (red.) Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 26 a–c.
 
19.
Podogrocki J., 2007. Warunki klimatyczne i meteorologiczne do wykorzystania energii promieniowania słonecznego w warunkach Polski. Zakład Aktynometrii IMGW. Warszawa. http://ekologika.pl/nauka/koro....
 
20.
Podstawczyńska A., 2003. Variability of sunshine duration in Łódź in 1951–2000. Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2542, Studia Geograficzne LXXV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 295–304.
 
21.
Podstawczyńska A., 2007. Cechy solarne klimatu Łodzi. Wyd. UŁ, Łódź, ss. 294.
 
Journals System - logo
Scroll to top