PL EN
THE CHANGES IN THE DURATION OF THE METEOROLOGICAL VEGETATION PERIOD IN POLAND IN THE YEARS 1971–2000 AND 1981–2010
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków
 
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:47-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, changes in the duration of the meteorological vegetation period in Poland were analyzed for the three decade period: 1981–2010 as compared to the 1971–2000 period. The meteorological data regarding the monthly mean air temperature values from 53 weather stations distributed evenly across Poland were used. It was proved that the meteorological vegetation period in the years 1981–2010 increased by four days on average, as compared to the 1971–2000 period.
 
REFERENCES (17)
1.
Bartoszek K., Banasiewicz I. 2007. Agrometeorologiczna charakterystyka okresu wegetacyjnego 2005 w rejonie Lublina na tle wielolecia 1951-2005. Acta Agrophysica, 9 (2), 275–283.
 
2.
Bartoszek K., Węgrzyn A., Kaszewski B., Siłuch M. 2012. Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd Geograficzny, Rocznik LVII, zeszyt 1, 123–134.
 
3.
Górski T., Kozyra J. 2011. Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011-2020. Polish Journal of Agronomy, 5, 21–28.
 
4.
Gumiński R. 1950. Kurs meteorologii i klimatologii. PZWS. Warszawa, ss. 238.
 
5.
Kopeć B. 2009. Uwarunkowania termiczne wegetacji winorośli na obszarze południowo-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, Polska Akademia Nauk, Odział w Krakowie, 251–262.
 
6.
Krużel J. 2014. Ekologiczne i gospodarcze skutki współczesnych zmian termicznych cech klimatu Polski (1971-2010). Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza. UR w Krakowie. Promotor dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek.
 
7.
Mager P., Kopeć M. 2010. Okres wegetacyjny w Polsce i Europie w dobie obserwowanego ocieplenia. [W:] E. Bednorz, L. Kolendowicz (red.).
 
8.
Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 49–63.
 
9.
Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K., Wróblewska E. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 13, z. 2(42), 81–94.
 
10.
Radomski Cz. 1977. Agrometeorologia, PWN Warszawa, ss. 544.
 
11.
Radzka E. 2014. Tendencje zmian temperatury powietrza okresu wegetacyjnego w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005). Acta Agrophysica, 21 (1), 87–96.
 
12.
Skowera B., Kopeć B. 2008. Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971-2000). Acta Agrophysica, 12 (2), 517–526.
 
13.
Ziernicka-Wojtaszek A. 2009. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. Acta Agrophysica, 13 (3), 803–812.
 
14.
Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R., Dudek S. 2012. Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/I, Polska Akademia Nauk, Odział w Krakowie, 7–17.
 
15.
Żmudzka E., Dobrowolska M. 2001. Zmienność termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Prace i Studia Geograficzne. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, t. 29, 127–135.
 
16.
Żmudzka E. 2004. Tło klimatyczne produkcji rolniczej w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Acta Agrophysica, 3 (2), 399–408.
 
17.
Żmudzka E. 2012. Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2(38), 377–389.
 
Journals System - logo
Scroll to top